Matig broedseizoen grutto’s in Groningen

De grutto’s in de provincie Groningen hebben een matig broedseizoen achter de rug. De aantallen grutto’s in Nederland en ook in Groningen lopen al een paar jaar terug. Vlogen er in 1997 nog naar schatting 5500 grutto’s in Groningen rond, in 2003 waren dat er 3500.

De grutto’s in de provincie Groningen hebben een matig broedseizoen achter de rug. De aantallen grutto’s in Nederland en ook in Groningen lopen al een paar jaar terug. Vlogen er in 1997 nog naar schatting 5500 grutto’s in Groningen rond, in 2003 waren dat er 3500.

In 2013 daalde het aantal naar 1200 en nu ligt het aantal rond de 1000 grutto’s. Landelijk heeft GroenLinks al aangedrongen op een speciaal actieplan voor onze ‘Nationale vogel’.

Het Reitdiepgebied is één van de kerngebieden voor weidevogels in de provincie. Maar ondanks een hogere waterstand en gericht weidevogelbeheer groeiden het afgelopen jaar ook daar maar weinig jonge grutto’s op.

Volgens weidevogelbeheerders kan één slecht jaar te maken hebben met weersomstandigheden, voedselgebrek en overmatige predatie. De structurele achteruitgang is volgens onderzoek vooral te wijten aan een sterk veranderd landschap door schaalvergroting en intensivering van de landbouw.