Manusje van alles

De kwartiermaker Saskia Gerritsen neemt nu het grootste deel van het overleg alleen voor haar rekening. Saskia werkt drie dagen per week, waardoor zij het accent legt op het invullen van haar taak als ambtelijk boegbeeld van de Regionale Uitvoeringsdienst Groningen. Ik probeer haar als een soort manusje van alles zo goed mogelijk te ondersteunen. Dat betekent dat ik de voorbereidende werkzaamheden doe voor veel overleg en urgente zaken bij de kop pak.

De kwartiermaker Saskia Gerritsen neemt nu het grootste deel van het overleg alleen voor haar rekening. Saskia werkt drie dagen per week, waardoor zij het accent legt op het invullen van haar taak als ambtelijk boegbeeld van de Regionale Uitvoeringsdienst Groningen. Ik probeer haar als een soort manusje van alles zo goed mogelijk te ondersteunen. Dat betekent dat ik de voorbereidende werkzaamheden doe voor veel overleg en urgente zaken bij de kop pak.

Dinsdag begonnen met de kerngroepvergadering. De verschillende deelprojecten bij de kop gepakt. Gea Koeling legt de laatste hand aan het organisatieplan en functieboek, zodat het volgende week naar de Bijzondere Ondernemingsraad kan, Godfried Damm werkt hard aan de voorbereidende werkzaamheden voor het informatiebeleidsplan en de proeftuin en Jan Smittenberg aan het advies over de uitvoering van de informatie- en automatiseringsvoorziening van de RUD.

Donderdag hebben Jan Smittenberg en ik een gesprek gehad met Johan Koopmans, ons afdelingshoofd, over onze inzet voor de RUD in de komende periode. Jan blijft tot de startdatum van de RUD twee dagen per week beschikbaar en ik tweeënhalve dag.

In december hebben de gemeenten en de provincie via het Gemeentefonds en via het Provinciefonds een financiële bijdrage ontvangen als tegemoetkoming in de eenmalige kosten, die nodig zijn voor de vorming van de RUD. Op 10 januari is in de stuurgroep afgesproken de colleges voor te stellen, die bijdrage te storten in een fonds voor de vorming van de RUD. De brief per mail naar de colleges gestuurd.

Een mail gestuurd naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waarin staat dat de gemeenten Grootegast en Ten Boer niet willen deelnemen aan de Gemenschappelijke regeling RUD Groningen. Binnenkort sturen Gedeputeerde Staten een brief met dezelfde inhoud aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu gestuurd.

Volgende week maandag is de MT-groep. Op de agenda staan de planning en de werkwijze van de projectorganisatie. Nu de meest belangrijke beslissingen genomen zijn of binnenkort worden genomen, kan de frequentie van een aantal overlegvormen omlaag. Hierdoor komt meer tijd vrij voor de daadwerkelijke inrichting van de RUD.

Ook de vergadering van de projectgroep volgende week dinsdag voorbereid. Belangrijk agendapunt wordt de presentatie van de resultaten van de ‘Nulmeting producten en diensten RUD’, die KlpusV organisatieadvies in december en januari heeft gehouden.