Management en kerngroep zeer gemotiveerd

Maandagmiddag projectgroep Financiën. Samen met mijn collega's Evert Bovens (KplusV organisatieadvies), Jan Breider (Stadskanaal) en Gert Kosters (Werkorganisatie De Kompanjie) de financiële zaken besproken die voor 1 november moeten worden geregeld. Voorwaarde is dat er snel een controller en een financieel beleidsmedewerker worden benoemd en dat één van de deelnemers de financiële en personeels- en salarisadministratie voor zijn rekening gaat nemen. Beide zijn voor de zomervakantie duidelijk. Als het lukt, lijkt het goed haalbaar de financiële zaken voor 1 november op orde te brengen. Zo niet, dan moeten we noodverbanden leggen.

 

Maandagmiddag projectgroep Financiën. Samen met mijn collega's Evert Bovens (KplusV organisatieadvies), Jan Breider (Stadskanaal) en Gert Kosters (Werkorganisatie De Kompanjie) de financiële zaken besproken die voor 1 november moeten worden geregeld. Voorwaarde is dat er snel een controller en een financieel  beleidsmedewerker worden benoemd en dat één van de deelnemers de financiële en personeels- en salarisadministratie voor zijn rekening gaat nemen. Beide zijn voor de zomervakantie duidelijk. Als het lukt, lijkt het goed haalbaar  de financiële zaken voor 1 november op orde te brengen. Zo niet, dan moeten we noodverbanden leggen.

Dinsdag hebben wij in Peize de tweede heidag van de kerngroep.
's Morgens heeft elke projectleider aangegeven waar hij de samenhang met de andere projecten ziet en wat zijn zorgpunten zijn voor de komende maanden. Ik geniet van de grote betrokkenheid van mijn collega's Godfried Damm, Boudewijn Wiersma, Joske Kluvers en Jan Smittenberg en van directeur ad interim Saskia Gerritsen. Een mooie groep mensen, die goed met elkaar samenwerkt.
's Middags schuivenven Nanno Evenhuis (afdelingsmanager) en de vier teamleiders aan. Ook zij zijn nu betrokken bij de voorbereiding van een aantal zaken. 's Middags presenteert het bureau Indi-go het traject 'Houding en gedrag' aan ons allemaal. De naam van het traject is omgedoopt in ' Ken je Omgeving', een titel die de inhoud beter dekt. Tijdens de medewerkersbijeenkomst op 2 juli vindt de aftrap plaats.
Tijdens de heidag bleek mij dat kerngroep en management van de Omgevingsdienst zeer gemotiveerd zijn om op 1 november een goede start mogelijk te maken.

De woensdag en donderdag heb ik benut om een aantal zaken voor te bereiden, die deze week de deur uit moeten.
Ook zijn er elke dag collega's die mij als vraagbaak gebruiken. Logisch omdat ik de enige van de kerngroep ben die vanaf het begin -  oktober 2009 - van het project meeloopt.
Donderdagmorgen stuur ik een verzoek naar de secretarissen van de deelnemers om de personeelsgegevens van de medewerkers die naar de Omgevingsdienst gaan, alvast te verzamelen, zodat wij die in september kunnen krijgen.

Donderdagmiddag ga ik naar Amsterdam om de diploma-uitreiking van de dochter van mijn vriendin bij te wonen. Zij heeft haar vwo-diploma gehaald met keihard werken. Het diploma is een welverdiende beloning. Het is een mooie bijeenkomst.
Vrijdagmorgen in de trein terug naar Groningen maak ik een aantal documenten af. Ik krijg een telefoontje van de secretaris van de plaatsingscommissie Simone Brinksma. Er zijn vijftien bedenkingen kenbaar gemaakt. Dat betekent dat wij de planning kunnen halen en over een paar weken de plaatsingsbesluiten naar de medewerkers kunnen sturen. Fijn. Dat schept voor de medewerkers duidelijkheid. De gesprekken met de medewerkers over hun bedenkingen vinden maandag en dinsdag plaats.
's Middags stuur ik de Ontwerpprogrammabegroting 2013 en 2014 naar de colleges. Aan de leden van het deelnemersplatform verzend ik de agenda en stukken voor hun vergadering op 3 juli. Belangrijkste agendapunt worden de werkprocessen. Tot slot verstuur ik de agenda en stukken voor de kerngroepvergadering op 2 juli.

De bedoeling was dat ik dit weekend met drie vrienden een berg zou gaan beklimmen in Oostenrijk. Na twee mislukte pogingen, wilden  wij het nog een keerproberen . Begin deze week hebben wij besloten om niet te gaan. Er ligt nog te veel sneeuw en de weersvoorspelling was ook niet goed. Hartstikke jammer, ik had mij er echt op verheugd. Als troostprijs ga ik vrijdagavond klimmen  in het Klimcentrum Bjoeks in Groningen. Leuk, maar het kan natuurlijk niet op tegen de Alpen…