Makelaar helpt gemeenten en provincie bij gemeentelijke herindeling

Uiterlijk 1 januari 2018 moet de herindeling van gemeenten in de provincie Groningen tot maximaal zes gemeenten afgerond zijn. Dat is het uitgangspunt in de ‘Visie op de bestuurlijke organisatie in Groningen’ van Gedeputeerde Staten. Het primaire besluit voor herindeling ligt bij de gemeenteraden. De provincie stelt een makelaar aan die zowel de gemeenten als de provincie bij het proces gaat helpen. De voorzitter (Geert Jansen) en de secretaris (Hannie te Grotenhuis) van de Visitatiecommissie Bestuurlijke Toekomst Groningen gaan deze makelaarsrol invullen.

Uiterlijk 1 januari 2018 moet de herindeling van gemeenten in de provincie Groningen tot maximaal zes gemeenten afgerond zijn. Dat is het uitgangspunt in de ‘Visie op de bestuurlijke organisatie in Groningen’ van Gedeputeerde Staten. Het primaire besluit voor herindeling ligt bij de gemeenteraden. De provincie stelt een makelaar aan die zowel de gemeenten als de provincie bij het proces gaat helpen. De voorzitter (Geert Jansen) en de secretaris (Hannie te Grotenhuis) van de Visitatiecommissie Bestuurlijke Toekomst Groningen gaan deze makelaarsrol invullen.

Toekomstbestendige gemeenten

Het is mogelijk dat gemeenten met een andere indeling komen dan de Visitatiecommissie Bestuurlijke Toekomst Groningen op 28 februari 2013 presenteerde. Voorwaarde is wel dat deze alternatieven voldoende sterke en toekomstbestendige gemeenten opleveren. De provincie wil samen met gemeenten een modern openbaar bestuur organiseren, dat past bij de opgaven en eisen van deze en de toekomstige tijd, dat goede verbindingen kan leggen naar maatschappelijke organisaties en andere instellingen en dat alle inwoners in deze provincie op een goede manier bedient.

Makelaar

Gemeenten hebben in de afgelopen periode verkennende gesprekken met elkaar gevoerd. In sommige gebieden hebben gemeenten elkaar op belangrijke onderdelen gevonden. Er zijn echter ook aanvullende vragen die nader onderzocht moeten worden. De makelaar gaat hen helpen om een goede invulling te geven aan de vraagstukken en dilemma’s.

Visie provincie als tussenstap

In de visie schetsen Gedeputeerde Staten het bestuurlijk toekomstbeeld dat zij voor Groningen voor ogen hebben. Zij geven aan welke rollen en verantwoordelijkheden van provincie en gemeenten daarbij horen. De provincie ziet de visie als een tussenstap in het proces en niet als eindbeeld. In deze visie ligt de nadruk op de invulling van de nieuwe structuur. De komende maanden wil de provincie de aspecten 'taak en rol van de provincie' en 'bestuurscultuur' verder uitwerken. Na de besluitvorming van dit najaar door de gemeenteraden komen we met een eindbeeld dat wordt voorgelegd aan Provinciale Staten.