Maatregelen voor minder files rond Groningen

Vijf procent minder autoverkeer tijdens de spits in en rond Groningen. Dat is de doelstelling van het Regionaal Convenant Mobiliteitsmanagement Regio Groningen-Assen. VNO-NCW, MKB Nederland, de landelijke Taskforce Mobiliteitsmanagement, de provincies Groningen en Drenthe, de gemeenten Groningen en Assen en de Regio Groningen-Assen hebben dit convenant op 24 juni 2010 ondertekend. Door ondertekening van het convenant spreken werkgevers en werknemers in de Regio Groningen-Assen af om samen maatregelen te nemen die de files rond Groningen bestrijden.

Vijf procent minder autoverkeer tijdens de spits in en rond Groningen. Dat is de doelstelling van het Regionaal Convenant Mobiliteitsmanagement Regio Groningen-Assen. VNO-NCW, MKB Nederland, de landelijke Taskforce Mobiliteitsmanagement, de provincies Groningen en Drenthe, de gemeenten Groningen en Assen en de Regio Groningen-Assen hebben dit convenant op 24 juni 2010 ondertekend. Door ondertekening van het convenant spreken werkgevers en werknemers in de Regio Groningen-Assen af om samen maatregelen te nemen die de files rond Groningen bestrijden.

Maatregelen

Elke werkgever bepaalt zelf welke maatregelen hij inzet om het woon-werkverkeer van de medewerkers te reduceren. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over het 'nieuwe werken', waarbij werknemers gestimuleerd en ondersteund worden om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. Maar ook maatregelen zoals e-conferencing (internetvergaderen), parkeermanagement (parkeren vanuit transferia en P+R) en een persoonlijk mobiliteitsbudget in plaats van reis¬kostenvergoeding vallen binnen het convenant. De maatregelen moeten uiterlijk in 2013 ingevoerd zijn. Het moet ertoe leiden dat medewerkers hun gedrag blijvend veranderen, met als gevolg minder autoverkeer in de spits.

Bereikbaarheid Regio Groningen-Assen

De kern van de bereikbaarheidsproblemen ligt in en rond de stad Groningen. Maar omdat de sleutel voor de oplossing in een breder gebied ligt, waaronder Assen, wordt mobiliteitsmanagement voor de hele Regio Groningen-Assen ingezet. Het Regionaal Convenant Mobiliteitsmanagement Regio Groningen-Assen is onderdeel van het bereikbaarheidsprogramma van de regio. Dit programma zorgt ervoor dat de regio nu en in de toekomst bereikbaar blijft.