Maatregelen tegen laag overvliegende ballonnen boven Zuidlaardermeer

De provincie gaat samen met belangenorganisatie Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) en beheerder Stichting Het Groninger Landschap maatregelen nemen om verstoring door laag overvliegende luchtballonnen boven het Zuidlaardermeer te voorkomen. Het Zuidlaardermeergebied is een Europees Natura 2000-gebied waar belangrijke vogels bescherming genieten.

Incidenten

De incidenten die vorige maand hebben plaatsgevonden zorgen voor een ernstige verstoring van zeldzame en kwetsbare broedvogels in dit beschermde natuurgebied, wat uiteraard zeer onwenselijk is. Daarom zijn in onderling overleg afspraken gemaakt over het vliegen over het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeer.

Maatregelen

De afspraken betekenen dat de provincie de regels in het Beheerplan Zuidlaardermeergebied over het vliegen met een luchtballon boven het Zuidlaardermeergebied gaat aanscherpen en verduidelijken. Daarnaast moeten ballonvaarders beter op de hoogte zijn van de beperkingen die gelden voor het vliegen boven Natura 2000-gebieden. De KNVvL gaat haar leden daarom extra informeren over de kwetsbaarheid en regels die gelden om te vliegen over een Natura 2000-gebied om incidenten in de toekomst te voorkomen. Tevens is afgesproken dat de piloten die betrokken waren bij de incidenten worden aangesproken door de KNVvL.