Maatregelen extra sneltrein Groningen–Leeuwarden bekend

Tussen Hoogkerk en Zuidhorn komt een dubbel spoor te liggen. Verder worden de perrons verlengd voor langere treinen en komen er maatregelen om de snelheid van de treinen te verhogen van 100 naar 130 kilometer per uur. Dat zijn enkele maatregelen die nodig zijn om een extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden te laten rijden. De provincies Groningen en Fryslân, de gemeenten Leeuwarden, Groningen en Zuidhorn, ProRail hebben bepaald welke maatregelen er nodig zijn om de trein te laten rijden. Het project kost 120 miljoen euro. De verwachting is dat de trein eind 2017 rijdt.

 

Tussen Hoogkerk en Zuidhorn komt een dubbel spoor te liggen. Verder worden de perrons verlengd voor langere treinen en komen er maatregelen om de snelheid van de treinen te verhogen van 100 naar 130 kilometer per uur. Dat zijn enkele maatregelen die nodig zijn om een extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden te laten rijden. De provincies Groningen en Fryslân, de gemeenten Leeuwarden, Groningen en Zuidhorn, ProRail hebben bepaald welke maatregelen er nodig zijn om de trein te laten rijden. Het project kost 120 miljoen euro. De verwachting is dat de trein eind 2017 rijdt.

Maatregelen

De komende periode werken we alle maatregelen voor de extra sneltrein verder uit. We doen ook onderzoek naar de effecten voor het milieu en de omgeving van de extra sneltrein. De resultaten komen in een zogenaamde ‘milieueffectrapportage’. Halverwege 2013 nemen Provinciale Staten van Groningen en Fryslân een definitief besluit over de maatregelen. Eind 2015 starten de werkzaamheden aan het spoor.

Waarom een extra trein?

Op dit moment rijden er tussen Groningen en Leeuwarden elk uur twee stoptreinen en één sneltrein, waar veel belangstelling voor is. We verwachten dat het aantal reizigers, vooral in de sneltrein, nog verder zal toenemen. Een extra sneltrein moet ervoor zorgen dat meer reizigers snel naar beide provinciehoofdsteden worden vervoerd. Dit is goed voor het bereik van de hoofdsteden. Bovendien wordt het in de stoptreinen minder druk.

Informatiemarkten

In juni en juli organiseren de provincies Groningen en Fryslân in Hoogkerk, Zuidhorn, Buitenpost, Feanwâlden en Leeuwarden informatiemarkten. De data en locaties van de informatiemarkten maken we binnenkort bekend op onze website en in de huis-aan-huisbladen.

Kijk voor meer informatie over het project op onze website of op www.vrij-baan.nl