Maak kennis met het nieuwe college

Het college van Gedeputeerde Staten wil zich graag aan u voorstellen. In vier regiobijeenkomsten maakt het college kennis met de inwoners van de provincie, maatschappelijke organisaties, (sociale) partners, raads- en collegeleden van Groninger gemeenten. Tijdens deze informele bijeenkomsten kan van gedachten worden gewisseld over het nieuwe collegeprogramma. Het college wil graag samenwerken en beleid maken met een open, communicatieve en slagvaardige bestuursstijl. Dit initiatief past hierbij.

Het college van Gedeputeerde Staten wil zich graag aan u voorstellen. In vier regiobijeenkomsten maakt het college kennis met de inwoners van de provincie, maatschappelijke organisaties, (sociale) partners, raads- en collegeleden van Groninger gemeenten. Tijdens deze informele bijeenkomsten kan van gedachten worden gewisseld over het nieuwe collegeprogramma. Het college wil graag samenwerken en beleid maken met een open, communicatieve en slagvaardige bestuursstijl. Dit initiatief past hierbij.

Waar en wanneer?

De regiobijeenkomsten vinden plaats op:

  • dinsdag 24 mei vanaf 19.30 uur zaal Balk in Zuidhorn
  • maandag 6 juni vanaf 19.30 uur Spoorzicht in Loppersum
  • dinsdag 7 juni vanaf 19.30 uur de Tramwerkplaats in Winschoten
  • donderdag 9 juni vanaf 19.30 uur provinciehuis

U bent van harte welkom om een van deze bijeenkomsten te bezoeken. Voor deze bijeenkomsten moet u zich aanmelden via regiobijeenkomst@provinciegroningen.nl of via 050 - 316 41 33. Geeft u hierbij aan welke bijeenkomst u graag wilt bijwonen en met hoeveel personen u komt.

Het programma

  • 19.30 uur Welkom en inleiding door Max van den Berg, commissaris van de koningin.
  • 19.40 uur Voorstelronde gedeputeerden waarin zij een korte toelichting op hun portefeuilles geven.
  • 20.10 uur Gedeputeerden zijn in de zaal aanwezig en wisselen informeel met belangstellenden van gedachten over collegeprogramma.
  • 21.30 uur Afsluiting.