Loppersum in 2011 onder preventief toezicht van de provincie

Voor het jaar 2011 staat alleen de gemeente Loppersum onder het preventieve begrotingstoezicht van de provincie. Dit in verband met de zogenaamde artikel 12-status van deze gemeente. De overige Groninger gemeenten zijn onder het repressieve begrotingstoezicht geplaatst.

Voor het jaar 2011 staat alleen de gemeente Loppersum onder het preventieve begrotingstoezicht van de provincie. Dit in verband met de zogenaamde artikel 12-status van deze gemeente. De overige Groninger gemeenten zijn onder het repressieve begrotingstoezicht geplaatst.

Preventief toezicht

De provincie kan een gemeente onder preventief toezicht plaatsen. Dat doen we als de gemeentebegroting voor het komende jaar geen financieel evenwicht vertoont en dit evenwicht volgens de meerjarenraming ook de komende jaren niet zal herstellen.

Teruglopende inkomsten

Het feit dat we alleen Loppersum onder preventief begrotingstoezicht hebben geplaatst betekent niet dat de financiĆ«le positie van de overige gemeenten gezond is. Gemeenten zullen de komende jaren te maken krijgen met verder teruglopende inkomsten van het Rijk. Daarnaast zullen ook de inkomsten uit de grondexploitaties onder druk komen te staan. Door de nodige, soms forse, bezuinigingsmaatregelen kunnen de gemeenten in 2011 nog met sluitende begrotingen werken. Daarom zijn de overige Groninger gemeenten onder het repressieve begrotingstoezicht geplaatst.

Vooruitzichten

Voor de jaren na 2011 zijn de vooruitzichten zeer somber. Gemeenten zullen dan nog verder moeten bezuinigen om de begroting sluitend te houden. In hoeverre dit nog kan en of dat gevolgen heeft voor het onder toezicht stellen van gemeenten zal volgend jaar moeten blijken.

Op onze pagina toezicht gemeentefinanciƫn vindt u meer informatie over preventief en repressief toezicht.