Loket Leve(n)de Dorpen investeert

Inwoners van Haren, Slochteren en Groningen hebben subsidie gekregen van het Loket Leve(n)de Dorpen voor hun project. Met gerichte subsidies van het loket Leve(n) de Dorpen kunnen inwonders de leefbaarheid in hun dorpen verbeteren. Zo wordt het kloosterleven in het buurtschap Essen in de gemeente Haren onderzocht, komen er grondwatermeters in Noorderhogebrug en Meerstad, wordt het dorpshuis in Hellum geholpen met een nieuw decor en kan het dorpshuis in Noordlaren een nieuwe geluidsinstallatie en beamer aanschaffen.

Onderzoek naar Kloosterleven in Essen

In het Harense buurtschap Essen, nabij de wijk Coendersborg, heeft tot 1594 het vrouwenklooster Yesse gestaan. Brokstukken van het kloosterleven komen bij particuliere graafwerkzaamheden af en toe naar boven. Om meer inzicht te krijgen in het kloosterleven en om het bodemarchief te beschermen wordt bodemonderzoek gedaan. Er wordt uitgezocht hoe de resten van het klooster het best in de bodem bewaard kunnen blijven. De uitkomsten van het onderzoek worden in het particulier bezoekerscentrum in Essen getoond en worden gebruikt voor de archeologische waardenkaart. Archeologiestudenten van de rijksuniversiteit Groningen begeleiden het proces en betrekken de 20 huishoudens van Essen.

Grondwatermeters in Meerstad en Noorderhogebrug

Het grondwater bepaalt in belangrijke mate de leefomstandigheden voor planten. Door het jaar heen schommelt de hoeveelheid grondwater door regenval en verdamping van water. Om die vernatting en verdroging te laten zien aan bezoekers, recreanten en schoolkinderen worden twee nieuwe grondwater-meters geplaatst. Eén grondwatermeter komt bij het nieuwe bezoekerscentrum van het Groninger Landschap in Noorderhogebrug. De andere komt in Meerstad te staan. De grondwatermeters zijn ontworpen door de Groningse kunstenaar Martin Borchert.

Dorpshuis Hellum past decor aan

De toneelvereniging in Hellum gaat het decor dat al meer dan 25 jaar oud is vervangen door nieuwe decorstukken. Het nieuwe decor bestaat uit losse panelen, zodat alle verenigingen die van het podium in het dorpshuis gebruik maken het decor zelf kunnen aanpassen. Het dorpshuis kan met de nieuwe decorstukken weer jaren vooruit.

Nieuwe geluidsinstallatie voor dorpshuis de Hoeksteen in Noordlaren

In de grote zaal van dorpshuis de Hoeksteen in Noordlaren vinden veel toneeluitvoeringen, lezingen, presentaties en vergaderingen plaats. De gebruikers hebben veel last van de verouderde geluidsinstallatie.  Om de gebruiksmogelijkheden te vergroten kan het dorpshuis een nieuwe installatie aanschaffen en wordt ook een beamer met scherm geïnstalleerd.

Loket Leve(n)de Dorpen

Bewoners van dorpen in de regio Centraal die een idee hebben om de leefbaarheid in hun omgeving te verbeteren kunnen terecht bij het Loket Leve(n)de Dorpen. Het Loket helpt bij het maken van een concreet projectvoorstel, geeft advies en hulp bij het ontwikkelen van een dorpsvisie, maakt wegwijs bij het vinden van de juiste organisaties, biedt ondersteuning van deskundigen en kan projecten financieren tot maximaal € 10.000. Ideeën moeten gesteund worden door de inwoners van het betreffende dorp en de betrokken gemeente. Of een project in aanmerking komt voor financiering van het Loket beslist het regioteam Vitaal Platteland Centraal, een samenwerkingsverband tussen provincie, gemeenten en maatschappelijke organisaties in de regio Centraal.