Locaties voor extra fietsenstallingen op NS-stations bekend

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) heeft vandaag bekendgemaakt welke gemeenten groen licht krijgen voor de bouw van fietsenstallingen bij stations. Twaalf stallingen zullen worden bijgebouwd waaronder bij het Hoofdstation van Groningen. De staatssecretaris heeft hierover vandaag een bestuursovereenkomst getekend met NS, ProRail, VNG, IPO, Vervoerregio’s, Fietsersbond, FMN, ANWB en Rover.

Keuze extra stallingen

De staatssecretaris heeft eind oktober bekendgemaakt dat zij voor de aanleg van stallingen 40 miljoen euro extra vrijmaakt om de meest urgente fietsparkeerproblemen bij stations aan te pakken. Deze toezegging maakt deel uit van de afspraken die in de vandaag getekende bestuursovereenkomst zijn vastgelegd. De keuze voor de twaalf nieuwe stallingen is gemaakt op basis van urgentie, of de verbouw- en exploitatieplannen sluitend zijn en of de stallingen vóór 2020 gerealiseerd kunnen worden. Eerder dit jaar is al een beslissing genomen over toewijzing van geld voor de stallingen in Groningen, Delft en Den Haag Centraal. Besluitvorming hierover kon niet langer wachten, omdat de bouw op deze locaties samenhangt met andere bouwactiviteiten bij de stations, of omdat wachten de bouw uiteindelijk duurder zou maken.

Akkoord fietsparkeren

Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk: "Inwoners gebruiken steeds vaker een combinatie van vervoermiddelen. Bijvoorbeeld met de fiets naar de park and ride of het station om daar op de bus of de trein te stappen. Om inwoners deze flexibiliteit te kunnen bieden, moeten wij de goede voorwaarden scheppen. En dat geldt zeker voor de fiets. Onze 'oude, vertrouwde' fiets heeft een belangrijke plek in dat vervoer. De fiets is duurzaam, geeft geen uitstoot van gassen, vraagt weinig ruimte, zorgt voor beweging en zorgt voor interactie tussen mensen. Het is dan wel zaak ervoor te zorgen dat mensen hun fiets goed, snel en veilig kunnen stallen. Gelukkig maken we hiervoor vandaag met het akkoord fietsparkeren weer een mooie stap."

Kijk voor meer informatie over de extra fietsenstalling bij het Hoofdstation Groningen op www.groningenspoorzone.nl.