Limburg en Groningen delen kennis over krimp

Op donderdag 7 en vrijdag 8 maart brengt een delegatie uit Limburg een tweedaags werkbezoek aan de krimpgebieden in de provincie Groningen. De delegatie bestaat uit vertegenwoordigers van de provincie Limburg, van gemeenten, uit de zorg en het onderwijs. De Duitse consul uit Emden en enkele medewerkers van het ministerie van Binnenlandse Zaken nemen ook deel aan het werkbezoek. Doel van het bezoek is om kennis uit te wisselen over de krimpproblematiek.

Op donderdag 7 en vrijdag 8 maart brengt een delegatie uit Limburg een tweedaags werkbezoek aan de krimpgebieden in de provincie Groningen. De delegatie bestaat uit vertegenwoordigers van de provincie en gemeenten in Limburg, uit de zorg en het onderwijs. De Duitse consul uit Emden en enkele medewerkers van het ministerie van Binnenlandse Zaken nemen ook deel aan het werkbezoek. Doel van het bezoek is om kennis uit te wisselen over de krimpproblematiek.

Kennisuitwisseling

Kennisuitwisseling is een van de speerpunten uit ons Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling. Omdat krimp een relatief nieuw fenomeen is voor onze samenleving en de overheid, is het zoeken naar oplossingen. Bijvoorbeeld voor de leegstaande woningen. Met name voor de particuliere woningvoorraad die moeilijk verkoopbaar is en waar leegstand en verpaupering zichtbaar is of dreigt, is nog geen betaalbare oplossing. De provincie financiert experimenten om tot deze oplossingen te komen.

Programma

Het programma van het werkbezoek start donderdag om 12.00 uur in Hornhuizen, gemeente De Marne. Het thema daar is leefbaarheid. In Delfzijl wordt onder andere gesproken over de bestrijding van woningleegstand. Op vrijdag nemen we de delegatie uit Limburg mee naar Oostwold waar vier (christelijke en openbare) basisscholen zijn samengevoegd en gecombineerd met andere voorzieningen, zoals een bibliotheek en een sporthal. Het werkbezoek eindigt in Winschoten, waar gekeken wordt naar de leegstand en verpaupering van bedrijfspanden in het centrum van Winschoten.