Ligging Fietsroutes Plus naar Winsum en Ten Boer bekend

De provincie Groningen krijgt twee nieuwe Fietsroutes Plus: een tussen Groningen en Winsum en een tussen Groningen en Ten Boer. Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld waar de routes komen te liggen. De Fietsroute Plus tussen Winsum en Groningen komt ten westen van de spoorlijn. De andere fietsroute volgt de oude Stadsweg van Ten Boer naar Groningen. Als Provinciale Staten hiermee instemmen, dan worden de plannen samen met de omgeving verder uitgewerkt.

De provincie Groningen krijgt twee nieuwe Fietsroutes Plus: een tussen Groningen en Winsum en een tussen Groningen en Ten Boer. Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld waar de routes komen te liggen. De Fietsroute Plus tussen Winsum en Groningen komt ten westen van de spoorlijn. De andere fietsroute volgt de oude Stadsweg van Ten Boer naar Groningen. Als Provinciale Staten hiermee instemmen, dan worden de plannen samen met de omgeving verder uitgewerkt.

Winsum

De Fietsroute Plus in Winsum komt ten westen van het spoor te liggen. Dat is de route die het snelst en veiligst is en waar fietsers het minst last hebben van autoverkeer. Voor het meest noordelijke deel van de route wordt nog uitgewerkt wat het beste tracĂ© is. Dit gebeurt in samenhang met de plannen voor de verbetering van de wegverbinding bij de N361. Hiervoor zijn nog drie opties: langs de oostkant van de N361, langs de westkant van het spoor of langs de oostkant van het spoor. De aanleg van de Fietsroute Plus naar Winsum gaat ongeveer 6,4 miljoen euro kosten.

Ten Boer

De huidige Stadsweg tussen Groningen en Ten Boer wordt verbreed tot een Fietsroute Plus van drie meter breed. Daarnaast wordt het verbrede fietspad op een andere manier aangesloten op de fietsstructuur in de stad. De manier waarop wordt in de volgende fase besloten in samenspraak met de omgeving. De huidige fietsroute langs de provinciale weg N360 blijft daarnaast bestaan en wordt direct na Garmerwolde met een nieuw fietspad door het land aangesloten op Midscheeps in Lewenborg. Hiermee wordt het weggedeelte met de meeste onveiligheid en oponthoud vermeden. De Fietsroute Plus naar Ten Boer gaat ongeveer 4 miljoen euro kosten.

Fietsroute Plus

Een Fietsroute Plus is een fietspad dat breder en comfortabeler is dan een gewoon fietspad. Door de aanleg van deze fietsroutes moet het fietsen prettiger en veiliger worden, waardoor op afstanden tot vijftien kilometer meer mensen voor de fiets kiezen in plaats van de auto. De fietspaden tussen Groningen-Ten Boer en Groningen-Winsum behoren tot de vijf Fietsroutes Plus die in onze provincie gepland staan. Er wordt op zijn vroegst in 2016 begonnen met de aanleg van de twee routes.