Lichte daling werkgelegenheid provincie Groningen

De werkgelegenheid is in stad en provincie Groningen van 1 april 2009 tot 1 april 2010 met 0,2% gedaald naar in totaal 271.611 arbeidsplaatsen. Dat blijkt uit het werkgelegenheidsonderzoek 2010 dat provincie en gemeente Groningen dinsdag 15 februari presenteerden. De werkgelegenheidsontwikkeling in de provincie Groningen loopt vrijwel gelijk aan de landelijke ontwikkeling. Volgens cijfers van het CBS is de werkgelegenheid in Nederland het afgelopen jaar met 0,1% gedaald.

De werkgelegenheid is in stad en provincie Groningen van 1 april 2009 tot 1 april 2010 met 0,2% gedaald naar in totaal 271.611 arbeidsplaatsen. Dat blijkt uit het werkgelegenheidsonderzoek 2010 dat provincie en gemeente Groningen dinsdag 15 februari presenteerden. De werkgelegenheidsontwikkeling in de provincie Groningen loopt vrijwel gelijk aan de landelijke ontwikkeling. Volgens cijfers van het CBS is de werkgelegenheid in Nederland het afgelopen jaar met 0,1% gedaald.

Het verlies van werkgelegenheid bleef in 2010 relatief beperkt. Hier zijn verschillende oorzaken voor, zoals de toename van het aantal ZZP'ers, maatregelen van de overheden zoals de deeltijd-WW en het feit dat bedrijven personeel langer vasthouden uit angst voor personeelskrapte in de toekomst.

Cijfers stad

In de gemeente Groningen daalde de werkgelegenheid met 1,3 % naar 133.397 arbeidsplaatsen. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door een afname van het aantal banen in de zakelijke dienstverlening (-637 banen) en in de sector informatie en communicatie (-610 banen). Daarnaast zijn in de stad ook sectoren gegroeid zoals de sector gezondheid en welzijnszorg (+1.309) en de sector onderwijs (+345). In de overige Groninger gemeenten is de werkgelegenheid met 0,8% gestegen. Deze groei is met name zichtbaar in de gezondheids- en welzijnszorg (631 banen) en de landbouw (523 banen).

Investeren

De lichte daling van de werkgelegenheid is het gevolg van de economische crisis. Om de werkgelegenheid een impuls te geven, voeren de provincie en gemeente Groningen projecten versneld uit, onder meer op het terrein van energiebesparing en infrastructuur. Verder hebben provincie en gemeente vanwege de economische crisis besloten te investeren in de bestrijding van jeugdwerkloosheid en de ondersteuning van mensen die worden ontslagen. De provincie en de gemeente werken hiervoor samen met het UWV  Werkbedrijf en de overige gemeenten.