Lezingen over archeologie en kustregio

Hebt u altijd al meer willen weten over de archeologie en geschiedenis van de Groninger kustregio? Kom dan naar een van de vijf lezingen die de provincie Groningen organiseert in de Archeologische Informatiepunten.

Hebt u altijd al meer willen weten over de archeologie en geschiedenis van de Groninger kustregio? Kom dan naar een van de vijf lezingen die de provincie Groningen organiseert in de Archeologische Informatiepunten (AIP’s). Deze kleinschalige bezoekerscentra presenteren de bijzondere verhalen over de archeologie en het landschap van het gebied waar ze staan. Daarmee werpen zij een licht op de vroegste geschiedenis van de Groninger kustregio.

Lezingenserie

U kunt naar de volgende lezingen:

  • 14 april  AIP Hoogeland in museum Het Hoogeland in Warffum: 'Landschap, eigendomsverhoudingen en grondgebruik in het Hoogeland' door drs. Redmer Alma.
  • 12 mei  AIP Middag-Humsterland in museum Wierdenland in Ezinge: 'Terpenarcheologie vroeger en nu, met uitstapjes naar het onderzoek in Ezinge in de jaren dertig van de vorige eeuw' door drs. Evert Kramer.
  • 9 juni AIP Fivelboezem in het dorpshuis van Zeerijp: 'Bakstenen en kerken' door dr. Kees van der Ploeg.
  • 7 juli AIP Oost Fivelingo in de Nicolaïkerk in Appingedam:'Scheepvaart en handel' door dr. Jeroen Benders.
  • 8 september AIP Dollardboezem in de Oude Remise in Bad Nieuweschans: 'Archeologie in Ost-Friesland' door dr. Jan Kegler

De lezingen beginnen om 19.45 uur en duren tot ongeveer 21.15 uur. De toegang is gratis.

Meer informatie

Op de website Het verhaal van Groningen vindt u de komende tijd meer informatie over de lezingenserie en de Archeologische Informatiepunten. U kunt voor voor meer informatie ook terecht bij het betreffende Archeologische Informatiepunt.