Levendige, eerste informatiebijeenkomst voor raadsleden

Het provinciehuis wordt in fasen gerenoveerd. Na een tijdelijk verblijf van twee maanden in de A3-vleugel, zitten wij weer op onze oude werkplek in de D1-vleugel. Een aangename verrassing toen ik daar maandagmorgen vroeg binnenstapte. Wat een verschil met de oude situatie. Mooie kleuren, betere verlichting, meer flexibele ruimten … een enorme verbetering!

 

Het provinciehuis wordt in fasen gerenoveerd. Na een tijdelijk verblijf van twee maanden in de A3-vleugel, zitten wij weer op onze oude werkplek in de D1-vleugel. Een aangename verrassing toen ik daar maandagmorgen vroeg binnenstapte. Wat een verschil met de oude situatie. Mooie kleuren, betere verlichting, meer flexibele ruimten … een enorme verbetering!

’s Avonds de eerste informatiebijeenkomst over de gemeenschappelijke regeling en het bedrijfsplan voor raadsleden van de Westerkwartier- en de BMW-gemeenten. De avond werd geopend door de wethouder van Zuidhorn en stuurgroeplid Jan Oomkes. Daarna hield ik een presentatie, die aanleiding vormde voor vragen en discussie tussen de raadsleden en de projectleiders Gea Koeling, Jan Smittenberg, Raymond Meijers en mij. De avond vloog voorbij.

Dinsdagmorgen vroeg Technisch beraad over het Sociaal statuut. Met Raymond Meijers en de vakbondsbestuurders de opmerkingen van onze beide achterbannen besproken. In een positieve sfeer tot een resultaat gekomen, dat wij opnieuw aan onze achterbannen gaan voorleggen. Als dat goed verloopt, kan het BGO in de week van 29 oktober een besluit over het Sociaal statuut nemen.

Aansluitend de vergadering van de projectgroep. Belangrijk agendapunt was de bespreking van de offerteaanvraag voor de nulmeting producten en diensten. De offerteaanvraag gaat nu ter besluitvorming naar de MT - en stuurgroep.

’s Middags een gesprek met de visitatiecommissie 'Onderzoek Bestuurlijke Toekomst in de provincie Groningen'. Centraal daarin stonden mijn ervaringen met de samenwerking tussen de gemeenten in het project RUD. Het was een zeer levendig gesprek.

Woensdag tijd voor een aantal lopende zaken, zoals conceptverslagen van MT - en stuurgroep, advisering van gedeputeerde Mark Boumans over de IPO-adviescommissie RUD’s, financiële en personele zaken.

Donderdag stond het jaarlijkse uitstapje met mijn afdeling Programma- en Projectmanagement op het programma. De dag begon in de Postwagen in Tolbert met een quiz, waarin onder andere onze kennis van de provincie en muziek werd getest. ’s Middags bij Cnossen aan het Leekstermeer vlotten bouwen. Dat gebeurde met grote inzet. Toen de vlotten op het meer werden getest, begon het te stortregenen. Binnen een paar minuten was iedereen drijfnat. De sfeer had er echter niet onder te lijden. Toen wij weer enigszins droog waren, gingen wij weer terug naar Stad. Daar werd ons uitstapje afgesloten met een workshop tapas maken bij Café Lent. Samen koken en eten … een aanrader.

Voor de vrijdag ongewoon veel vergaderingen.
’s Ochtends gesprek met Marleen Rademaker en Antoon Wolthuis van Yacht. Beiden zitten goed in het RUD-dossier. Informatie uitgewisseld.
Daarna met mijn afdelingshoofd Johan Koopmans voortgangsgesprek. Besproken hoe het staat met de uitvoering van mijn individueel werkplan en eerste gesprek over mogelijke projecten na de RUD.

Aan het einde van de ochtend overleg met de Bijzondere Voorbereidingscommissie van de ondernemingsraden. De voorbereiding van de Bijzondere Ondernemingsraad (voorloper van de ORRUD) loopt goed. Samen met Raymond Meijers BVC bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in ons project.

Ook ’s middags nog een overleg. Daarna mijn inbox afgehandeld.

’s Avonds naar een lezing over zwerm(swarm)planning geweest van mijn oud-collega Rob Roggema. Hij is een paar jaar geleden naar Melbourne verhuisd en doet daar onderzoek naar de ruimtelijke gevolgen van de klimaatverandering. Een onderwerp dat mij zeer interesseert. Rob is voor zijn promotie even terug in Nederland en dat was voor de Academie voor Bouwkunst aanleiding om Rob uit te nodigen voor een lezing. Rob hield een zeer boeiend betoog. Een mooi begin van het weekend.