Leerstoel Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland

Er komt een Leerstoel Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hiermee kan er meer wetenschappelijk onderzoek gedaan worden naar de leefbaarheid en de factoren die leefbaarheid in krimpgebieden bepalen, zoals de kwaliteit van de woonomgeving, toegankelijkheid van voorzieningen en sociale samenhang. Voor het vinden van een hoogleraar is een sollicitatieprocedure gestart.

Er komt een Leerstoel Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hiermee kan er meer wetenschappelijk onderzoek gedaan worden naar de leefbaarheid en de factoren die leefbaarheid in krimpgebieden bepalen, zoals de kwaliteit van de woonomgeving, toegankelijkheid van voorzieningen en sociale samenhang. Voor het vinden van een hoogleraar is een sollicitatieprocedure gestart.

Bijzondere aandacht voor krimp

Noord-Nederland heeft steeds meer te maken met de gevolgen van bevolkingsdaling en een veranderende bevolkingssamenstelling. Voorzieningen verdwijnen, werkgelegenheid verandert en woningen staan leeg of zijn moeilijk verkoopbaar. Het zijn ontwikkelingen die grote invloed hebben op de leefbaarheid in krimpgebieden en het zijn ingewikkelde vraagstukken die om bijzondere aandacht vragen.

Invloed in de discussie

De drie noordelijke provincies werken in het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland al langer samen om de gevolgen van bevolkingsdaling voor de leefbaarheid in kaart te brengen en kennis te delen rond succesvolle aanpakken. Met een hoogleraar versterken we onze invloed in maatschappelijke en wetenschappelijke debatten en activiteiten op nationaal en internationaal niveau. Dat is nodig omdat zowel op het terrein van de wetenschap als van beleid de discussie over krimp steeds vaker over thema's gaat die vooral in stedelijk gebied spelen. De positie van dunnerbevolkte gebieden, zoals Noord-Nederland, dreigt daarin onder te sneeuwen.

Leerstoel

De bijzondere leerstoel bevolkingsdaling en leefbaarheid wordt ingesteld voor een periode van vijf jaar vanwege de Stichting ter Bevordering van Ruimtelijke Wetenschappen bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG met steun van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe.