Leerlingen van Het Hogeland College krijgen eerste Bosatlassen van de duurzaamheid

Twee vmbo-leerlingen van het Hogeland College in Uithuizen hadden op 11 juni de primeur in Groningen. Zij kregen de eerste set Bosatlassen van de duurzaamheid uit handen van gedeputeerde Tjeerd van Dekken. Ze zouden de atlassen al op 18 maart krijgen maar toen ging de uitreiking vanwege de coronacrisis niet door. 

Invloed van de mens

De Bosatlas van de duurzaamheid laat zien welke effecten de toenemende invloed van de mens op de aarde heeft, zoals klimaatverandering en het opraken van grondstoffen. In elk hoofdstuk komen de problemen van klimaatverandering aan bod en vervolgens de initiatieven om daar iets aan te doen. 

Mogelijkheden voor onderwijs en werkgelegenheid

Verduurzaming is een belangrijk thema voor de provincie Groningen. We stimuleren innovatie, verduurzaming, nieuwe vormen van energie en leefbaarheid door deze thema's met elkaar te verbinden. Dit biedt ook mogelijkheden voor het beroepsonderwijs en de werkgelegenheid in onze provincie. De Bosatlas van de duurzaamheid biedt een overzicht van oplossingen voor verduurzaming, zoals zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto's. 

Eerste Bosatlas

De eerste Bosatlas werd in 1877 gemaakt door de Groningse schoolmeester P.R. Bos en had de titel 'Schoolatlas der geheele aarde'. De atlas verscheen omdat het vak aardrijkskunde toen werd geïntroduceerd op de middelbare scholen. Bos was leraar op de HBS in Warffum, de huidige vestiging van het havo/vwo van Het Hogeland College.

Bosatlas van de duurzaamheid

Bij de totstandkoming van de Bosatlas van de duurzaamheid waren verschillende partijen betrokken, waaronder de provincie Groningen. De provincie betaalde mee aan de atlas en leverde informatie over Groningse duurzaamheidsprojecten. Omdat wij duurzaamheid een belangrijk thema vinden, bieden wij scholen in het voortgezet onderwijs in onze provincie 800 atlassen met een bijbehorende lessenbundel aan. De Bosatlas van de duurzaamheid wordt uitgegeven door uitgeverij Noordhoff.