Leerlingen van Fivelcollege steken handen uit de mouwen

Vijftig eersteklas vmbo-leerlingen van het Fivelcollege in Delfzijl verruilen maandag 27 september de schoolbanken voor de open lucht. Ze steken hun handen uit de mouwen om de berm van de Hogelandsterweg bij Delfzijl schoon te maken. De actie van de scholieren gebeurt in het kader van het project 'Een schone berm geeft energie' van de Provincie Groningen. Hierbij wordt het gemaaide gras van de bermen langs de provinciale wegen gebruikt om energie op te wekken. Een voorwaarde hiervoor is dat de bermen schoon zijn. Scholieren helpen hierbij een handje.

Vijftig eersteklas vmbo-leerlingen van het Fivelcollege in Delfzijl verruilen maandag 27 september de schoolbanken voor de open lucht. Ze steken hun handen uit de mouwen om de berm van de Hogelandsterweg bij Delfzijl schoon te maken. De actie van de scholieren gebeurt in het kader van het project 'Een schone berm geeft energie' van de Provincie Groningen. Hierbij wordt het gemaaide gras van de bermen langs de provinciale wegen gebruikt om energie op te wekken. Een voorwaarde hiervoor is dat de bermen schoon zijn. Scholieren helpen hierbij een handje.

In de prijzen

Voordat de scholieren aan de slag gaan, krijgen ze uitleg hoe de vergisting van bermgras in zijn werk gaat. Dat gebeurt bij het bedrijf van Prins in Lellens (bij Ten Boer). Er is ook nog een prijsvraag aan de dag verbonden: diegene die goed voorspelt hoeveel zwerfafval er door de leerlingen wordt ingezameld, krijgt een prijs. 

Schone berm

De provincie Groningen heeft een proef uitgevoerd, waarbij gemaaid bermgras van drie wegen (N360, N46 en N993) wordt gebruikt om te worden vergist. Het bedrijf Prins VOF in Lellens verwerkt in een mestvergistingsinstallatie dierlijke mest tot biogas. De proef duurde van juni 2009 tot en met januari 2010. De provincie Groningen onderzoekt nu of bermmaaisel de opbrengst van biogas vergroot en wat de kwaliteit is van het restant van de vergisting. Als dit zogeheten 'digestaat' aan de gestelde eisen voldoet, kan het worden gebruikt als meststof. Slaagt de proef, dan draagt de provincie op een unieke manier bij aan een beter klimaat.