Leefbaarheidsprojecten krimpgebieden ontvangen 4,1 miljoen euro

Elf projecten die ervoor bedoeld zijn om de leefbaarheid in de krimpregio's te verbeteren hebben in totaal 4,1 miljoen euro aan subsidies gekregen. Het gaat om projecten in de Eemsdelta (ongeveer 3,3 miljoen euro), Oost-Groningen (ongeveer 750.000 euro) en De Marne (15.000 euro). Het geld is afkomstig van de gemeenten, het Rijk en de provincie Groningen.

Elf projecten die ervoor bedoeld zijn om de leefbaarheid in de krimpregio's te verbeteren hebben in totaal 4,1 miljoen euro aan subsidies gekregen. Het gaat om projecten in de Eemsdelta (ongeveer 3,3 miljoen euro), Oost-Groningen (ongeveer 750.000 euro) en De Marne (15.000 euro). Het geld is afkomstig van de gemeenten, het Rijk en de provincie Groningen.

Eerste ronde

De provincie heeft tot 2020 jaarlijks 3 miljoen euro beschikbaar voor projecten die de leefbaarheid in de krimpgebieden Eemsdelta, Oost-Groningen en De Marne helpen in stand te houden of te verbeteren. De subsidies die nu zijn toegekend vormen de eerste ronde van 2014. In de jaren 2011-2013 zijn al in totaal meer dan 90 projecten gesubsidieerd. De subsidieregeling is bedoeld om een bijdrage te leveren aan het voorkomen en oplossen van problemen op het gebied van leefbaarheid als gevolg van de bevolkingsdaling op terreinen als wonen, zorg, onderwijs cultuur, gezondheid, kwetsbare groepen en voorzieningen. De meeste projecten zijn al eerder beschreven in Woon- en Leefbaarheidsplannen van de regio’s. Bij vier projecten gaat het om nieuwe innovatieve experimenten.

Lees meer over krimp in het dossier.