Leefbaarheidsprojecten in krimpregio's krijgen 1,2 miljoen

Er gaat 1,2 miljoen euro naar dertien projecten om de leefbaarheid te bevorderen in de krimpregio's Eemsdelta, Oost-Groningen en De Marne. Het geld is deels afkomstig van de gemeenten, deels van het Rijk en deels van de provincie. Veel projecten zijn al eerder beschreven in de Woon- en Leefbaarheidsplannen voor de drie regio's. Bij zeven projecten gaat het om nieuwe experimenten.

Er gaat 1,2 miljoen euro naar dertien projecten om de leefbaarheid te bevorderen in de krimpregio's Eemsdelta, Oost-Groningen en De Marne. Het geld is deels afkomstig van de gemeenten, deels van het Rijk en deels van de provincie. Veel projecten zijn al eerder beschreven in de Woon- en Leefbaarheidsplannen voor de drie regio's. Bij zeven projecten gaat het om nieuwe experimenten.

Tweede subsidieronde

De provincie heeft tot 2020 jaarlijks 3 miljoen euro beschikbaar voor projecten die de leefbaarheid in de krimpgebieden helpen in stand te houden of te verbeteren. De bedragen die nu zijn toegekend komen voort uit de tweede subsidieronde van 2014. In de jaren 2011-2013 zijn al in totaal meer dan honderd projecten gesubsidieerd. De subsidieregeling is bedoeld om een bijdrage te leveren aan het voorkomen en oplossen van krimpproblemen, veroorzaakt door de bevolkingsdaling. De projecten richten zich op wonen, zorg, onderwijs, cultuur, gezondheid, kwetsbare groepen en de verbetering van voorzieningen.

Kijk in de bijlage welke projecten subsidie hebben ontvangen.