Leefbaarheidsplan Oost-Groningen gepresenteerd

De provincie Groningen gaat samenwerken met de Oost-Groninger gemeenten en enkele maatschappelijke organisaties om de leefbaarheid in de krimpregio te verbeteren. Zij hebben samen het Regionaal Woon- en Leefbaarheidbasisplan gepresenteerd, dat zich richt op de aanpak van economie, wonen, zorg en onderwijs.

De provincie Groningen gaat samenwerken met de Oost-Groninger gemeenten en enkele maatschappelijke organisaties om de leefbaarheid in de krimpregio te verbeteren. Zij hebben samen het Regionaal Woon- en Leefbaarheidbasisplan gepresenteerd, dat zich richt op de aanpak van economie, wonen, zorg en onderwijs.

Oplossing

Samen met de gemeenten Bellingwedde, Menterwolde, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Vlagtwedde, gaan de provincie en enkele maatschappelijke organisaties op zoek naar oplossingen voor het krimpgbied. Het doel is om, ondanks de afnemende bevolking, de kwaliteit van het wonen, werken, leren en leven in Oost-Groningen naar een hoger peil te brengen. Gedeputeerde Marianne Besselink vindt het goed dat het plan vanuit de regio ontwikkeld wordt en dat de samenwerking niet alleen plaatsvindt tussen de zeven gemeenten, maar dat ook andere partijen erbij betrokken zijn.  ‘Bijvoorbeeld op het gebied van de zorg gaan patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en zorginstellingen met elkaar nadenken over hoe we met z'n allen de kwaliteit van de zorg op peil houden’, legt Besselink uit.

Samenwerking

Het plan vormt de basis waarop gemeenten kunnen samenwerken met de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de regio. De betrokkenheid en inzet van al deze partijen en mensen is noodzakelijk om de kwaliteit van het wonen, winkelen, werken, leren en leven in Oost-Groningen te verbeteren. Het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsbasisplan vormt daarmee niet het eind- maar juist het beginpunt van een intensievere samenwerking op regionaal en subregionaal niveau.

Meerdere onderwerpen

Het basisplan richt zich op meerdere onderwerpen waarin de samenwerking tot stand moet komen, zoals:

  • Economie; het versterken van startersklimaat;
  • Wonen: aanpak van slechte particuliere woningen;
  • Zorg: diverse actielijnen;
  • Onderwijs: versterking van het beroepsonderwijs en het primair onderwijs;
  • Cultuur;
  • Nieuw Burgerschap.