Leden Provinciale Staten stemmen voor Eerste Kamer

De 43 Statenleden van de provincie Groningen hebben tijdens de Statenvergadering van 27 mei hun stem uitgebracht op kandidaat-leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal. Eens in de vier jaar kiezen de Statenleden de 75 leden van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer geeft een eindoordeel over wetsvoorstellen die door de Tweede Kamer zijn aangenomen. Daarnaast toetsen Eerste Kamerleden de wetten op kwaliteit en beoordelen ze of de wetten niet in strijd zijn met bestaande nationale en Europese wetgeving.

Stemming

Provinciale Staten van Groningen brachten de volgende stemmen uit:

 • Lijst 1. VVD: totaal 4 stemmen
   4 stemmen voor Annemarie Jorritsma-Lebbink (nr1)
 • Lijst 2. CDA: totaal 2 stemmen
   2 stemmen voor de Ben Knapen (nr. 1)
 • Lijst 3. Democraten 66 (D66) totaal 4 stemmen
  1 stem voor Annelien Bredenoord (nr. 1)
  3 stemmen voor Henk Pijlman (nr. 6)
 • Lijst 4. PVV: totaal 2 stemmen
  2 stemmen op Ton van Kesteren (nr.4)
 • Lijst 5. SP: totaal 4 stemmen
  4 stemmen voor Tiny Kox (nr. 1)
 • Lijst 6. Partij voor de Arbeid (PvdA): totaal 5 stemmen
  4 stemmen voor Mei Li Vos (nr. 1)
  1 stem voor Ferd Crone (nr. 3)
 • Lijst 7. GroenLinks: totaal 6 stemmen
  4 stemmen voor Paul Rosenmöller (nr. 1)
  1 stem voor mevrouw Farah Karimi (nr. 2)
  1 stem voor mevrouw Margreet de Boer (nr. 3)
 • Lijst 8. ChristenUnie: totaal 4 stemmen
  3 stemmen voor Mirjam Bikker (nr. 1)
  1 stem voor Tineke Huizinga-Heringa (nr. 3)
 • Lijst 9. Partij voor de Dieren: totaal 1 stem1
  1 stem voor Niko Koffeman (nr. 1)
 • Lijst 10. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP): totaal 0 stemmen
 • Lijst 11. 50PLUS: totaal 3 stemmen
  1 Stem voor de Martin van Rooijen (nr. 1)
  2 stemmen voor Theun Wiersma (nr. 7)
 • Lijst 12 Onafhankelijke Senaatsfractie: totaal 3 stemmen
  3 stemmen voor Gerben Gerbrandy (nr. 1)
 • Lijst 13 Forum voor Democratie: totaal 5 stemmen 5 stemmen voor Paul Cliteur (nr. 2)