Leden Provinciale Staten en college in debat met Eerste Kamerleden

Leden van Provinciale Staten en van het college van Gedeputeerde Staten hebben op dinsdag 1 november in Den Haag gedebatteerd met Eerste Kamerleden. De thema's waarover werd gesproken waren de energievoorziening en de Omgevingswet, een ingrijpende wet waarmee de overheid over een paar jaar de regels voor ruimtelijke ontwikkeling wil vereenvoudigen en samenvoegen. Ook vanuit Drenthe deden Statenleden en collegeleden mee aan het debat.

Gekozen door Provinciale Staten

De bijeenkomst in Den Haag was onderdeel van de vaste bezoeken van provincies aan de Eerste Kamer. De ontmoetingen zijn ervoor bedoeld om de contacten tussen senatoren en Provinciale Statenleden te onderhouden. Dat is van belang omdat Eerste Kamerleden elke vier jaar worden gekozen door Provinciale Statenleden, na de Provinciale Statenverkiezingen. Daarnaast kunnen Eerste Kamerleden tegelijkertijd lid zijn van Provinciale Staten.