LEADER-subsidies Oost-Groningen goed voor 7 miljoen euro aan investeringen

In de regio Oost-Groningen zijn in 2016 met 1,8 miljoen subsidie 50 projecten gehonoreerd. Deze projecten leidden tot een totale investering van 7 miljoen euro. Het gaat om subsidie uit het Europese LEADER-programma om in Oost-Groningen de samenwerking te versterken op de terreinen economie, sociale cohesie (leefbaarheid) en toerisme. In de LEADER-subsidiepot voor Oost-Groningen zit nu nog zo'n 8 miljoen euro. Er kan tot en met 2020 gebruik worden gemaakt van dit budget.

Projecten

Naast de Europese Unie dragen ook de provincie Groningen en de zeven Oost-Groninger financieel bij aan het programma. Hoe divers de projecten kunnen zijn die door LEADER Oost-Groningen worden gesubsidieerd, blijkt uit het afgelopen jaar. Een greep uit de projecten van 2016:

Ook voor 2017 zijn er weer beoordelingsrondes en kunnen er subsidieaanvragen worden ingediend. De eerstvolgende beoordelingsronde is eind maart. Aanvragen voor een subsidie moeten uiterlijk 24 februari binnen zijn.

Beoordeling

De ingediende projecten worden beoordeeld door een beoordelingscommissie, de LEADER-actiegroep (LAG), bestaande uit bestuurders van de betrokken gemeenten en mensen uit maatschappelijke organisaties die in het gebied wonen.