LEADER Hoogeland geeft subsidie aan drie markante projecten

Een documentairereeks over landarbeiders, een ingrijpende restauratie en een een stimleringsplan voor bedrijvigheid: dit zijn drie projecten waar het Europees Subsidieprogramma LEADER Hoogeland een subsidie aan verleent.

Opknapbeurt Romaanse Nicolaaskerk in Oldenzijl

De Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl krijgt van LEADER een subsidie van 38.119,50 euro voor een ingrijpende verbouwing. Zo krijgt de kerk een aantal sanitaire voorzieningen, nieuw schilderwerk en worden de problemen door vocht en schimmel opgelost. Als het aan de Stichting ligt, krijgt de kerkklok een elektrisch systeem om de klok te laten luiden tussen de middag. Een grote wens van de inwoners van Oldenzijk, want sinds de koster is gepensioneerd moet Oldenzijl het zonder het karakteristieke geluid doen. Het doel is om met de restauratie de kerk ook geschikt te maken voor huwelijken, uitvaartendiensten en culturele evenementen. Met mogelijkheden voor kunst en cultuur wordt de Nicolaaskerk ook een goede uitvalsbasis voor wandel- en fietsroutes aan het Jacobspad.

Landarbeiders van het Hoogeland krijgen hoofdrol in documentairereeks

Hoe was het leven van landarbeiders op Groninger boerderijen tussen 1925 en 1945? Wie dat wil weten, kan straks de documentaires bekijken van Stichting Beeldspraak. Filmmakers Ina Spijk en Annemarie van Buuren leggen voor deze stichting het leven van voormalige landarbeiders vast in vier documentaires. Deze serie is een vervolg op "Dienstmeisjes voor dag en Nacht" uit 2008, een veelbesproken documentairereeks waarin het leven van de dienstmeisjes centraal staat. De documentaires worden uitgezonden op RTV Noord en op de landelijke televisie in het programma “Andere Tijden.” Ook wordt de serie opgenomen op de website Het verhaal van Groningen en in de database van de Groninger Archieven. LEADER verleent een subsidie van 22.706 euro.

MKB-aanjagers gaan ondernemersschap in de regio stimuleren

Voor een stimuleringsplan voor het MKB in Noord-Groningen zijn twee MKB-aanjagers aangesteld. Dit zijn twee adviseurs die heel gericht op zoek gaan naar kansen om starters en de kleinere bedrijven (met minder dan 10 medewerkers) te ondersteunen. Van alle bedrijfsvestigingen in de noordelijke regio is 95 procent zo'n klein bedrijf. Deze bedrijfstak is belangrijk omdat deze bijdraagt aan de werkgelegenheid, dynamiek en het voorzieningenniveau in de dorpen. Het doel van het stimuleringspan is het vergroten van het organiserende vermogen van het bedrijfsleven, het vergroten van kennistransfer door samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. LEADER Hoogeland draagt 204.277 euro subsidie bij.

Over LEADER programma Hoogeland

LEADER is een subsidieprogramma van ruim 14 miljoen euro, gefinancierd door de Europese Unie, de provincie Groningen en de acht gemeenten in het Hoogeland. Voor deze subsidie komen initiatieven in aanmerking die een economische impuls geven aan het Hoogeland en de leefbaarheid in het gebied versterken. De LAG Hoogeland is een samenwerkingsverband van de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl , De Marne, Eemsmond, Loppersum, Ten Boer, Winsum, provincie Groningen en themaleden voor de onderwerpen; bedrijfsleven, landbouw, toerisme, kunst en cultuur, natuur en milieu, welzijn en leefbaarheid. Mevrouw Rika Pot, burgemeester van Appingedam, is voorzitter van de LAG.

Ook een idee voor een subsidie?

De LAG Hoogeland nodigt organisaties, samenwerkende ondernemers, vrijwilligers, enthousiaste burgers uit om met vernieuwende ideeën te komen. Initiatiefnemers kunnen terecht op de website van LEADER.