Landschapsprogramma hoogspanningslijn Eemshaven-Vierverlaten officieel gestart

Een nieuw plein in Spijk, met wandelpad en meer groen, en een verhalentuin bij 't Nijkerkje in Oosteinde. Twee voorbeelden van de eerste projecten die uitgevoerd worden ter compensatie van de nieuwe hoogspanningslijn 380 kilovolt (kV) tussen de Eemshaven en Vierverlaten. De projecten werden 7 februari in 't Nijkerkje in Oosteinde gepresenteerd door de initiatiefnemers en wethouders van Delfzijl en Het Hogeland. Gedeputeerde Henk Staghouwer lanceerde de online kaart waarop de projecten te zien zijn.

Oosteinde en Spijk

In Oosteinde verandert de kerktuin in een verhalentuin. Daar kunnen bezoekers straks op eigen gelegenheid langs een gerestaureerd wandelpad kennis maken met de historie van het eeuwenoude kerkje. In Spijk werkt de gemeente samen met de bewoners, verenigd in Groen Spijk. Het kerkeiland wordt ingericht met nieuw groen. Op de kop van de Havenweg komt een pleintje met zitjes en informatie over de historie van de oude haven. De plek wordt een ankerpunt voor wandelaars en fietsers.

Hoogspanningslijn

De komende jaren vervangt TenneT de oude hoogspanningslijn van 220 kilovolt (kV) tussen de Eemshaven en Vierverlaten door een nieuwe lijn met een capaciteit van 380 kV. TenneT en de provincie Groningen investeren 14,9 miljoen euro om de kwaliteit van het landschap langs de nieuwe hoogspanningslijn te versterken. TenneT draagt 12,4 miljoen bij, de provincie 2,5 miljoen.

Samen met bewoners

Bij de projecten werken de gemeenten Delfzijl, Het Hogeland, Loppersum, Groningen en Westerkwartier samen met inwoners van het gebied. Het programma wordt uitgevoerd binnen vijf jaar na de aanleg van de nieuwe hoogspanningslijn en bestaat uit de thema's dorpen, historische terreinen en wierden, dijken, watergangen en beplanting.