Landschapsbeheer Groningen plant 250 bomen en struiken in Wildervank

Landschapsbeheer Groningen plant ruim 250 bomen en struiken in de wegberm langs de Borgercompagnie in Wildervank. Met het project ‘Bescherming wijkenstelsel Wildervank-West’ wil de gemeente Veendam de biodiversiteit in dit gebied versterken. De provincie betaalt mee aan het project.

Veenkoloniaal landschap

Met het project wil de gemeente Veendam het karakteristieke veenkoloniale landschap behouden en versterken. Kenmerkend voor dit landschap is de wijkenstructuur. Deze structuur is zo’n 400 jaar geleden ontstaan door de afgraving van het hoogveen voor de winning van turf. De waterwegen werden eerst aangelegd voor de ontwatering van het veen en later voor het vervoer van turf en landbouwproducten.

Biodiversiteit

Het afvoeren van water is nu nog steeds de belangrijkste functie van de wijken. Daarnaast kunnen de wijken grote waarde hebben voor de natuur in deze omgeving. In het project dragen boeren bij aan het vergroten van de biodiversiteit door anders te maaien in de wijken en meer ruimte te bieden aan begroeiing in de wijken en op het talud. Op verschillende plaatsen worden er ook meer bloem- en kruidenrijke akkerranden aangelegd.

Struiken

Met de aanplant in de bermen helpt ook de gemeente Veendam mee aan het vergroten van de biodiversiteit in Wildervank. In de open plekken zijn veel struiken met bessen aangeplant, zoals de lijsterbes, de meidoorn, de Gelderse roos en de kardinaalsmuts. Deze struiken verfraaien het landschap en bieden voedsel en beschutting voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. Doordat er meer verschillende soorten bomen en struiken voorkomen, is de kans op boomziekten ook kleiner.

Financiering

Naast de provincie hebben ook de gemeente Veendam, het Rabobank Coöperatiefonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds meebetaald aan het project.