Landinrichtingsproject Appingedam-Delfzijl afgerond

Het landinrichtingsproject Appingedam-Delfzijl is op 27 november feestelijk afgesloten. Gedeputeerde Henk Staghouwer onthulde daarbij een klein huisje bij Oosterwijtwerd ('lutje hoeske'), waar fietsers en wandelaars kunnen uitrusten. In het gebied in de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum zijn de afgelopen jaren maatregelen getroffen voor de landbouw, waterhuishouding, recreatie en natuur.

Het landinrichtingsproject Appingedam-Delfzijl is op 27 november feestelijk afgesloten. Gedeputeerde Henk Staghouwer onthulde daarbij een klein huisje bij Oosterwijtwerd ('lutje hoeske'), waar fietsers en wandelaars kunnen uitrusten. In het gebied in de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum zijn de afgelopen jaren maatregelen getroffen voor de landbouw, waterhuishouding, recreatie en natuur.

Ruilverkaveling

Tijdens het project zijn gronden geruild waardoor boeren hun land nu dichter bij de boerderij hebben. Hierdoor kunnen ze efficiënter werken. Het aantal percelen is door grondruil verminderd van ruim 2.200 naar ruim 1.100. Van de 377 eigenaren hebben 217 eigenaren daadwerkelijk gronden geruild. Verspreid in het gebied zijn (insteek)wegen en passeerstroken aangelegd om de verkeersveiligheid en bereikbaarheid te verbeteren. Het gebied heeft oppervlakte heeft van 3.000 hectare.

Waterhuishouding

In het gebied is de waterbeheersing voor de landbouw verbeterd. Op meerdere plekken zijn waterlopen breder gemaakt en nieuwe duikers geplaatst. Waterschap Noorderzijlvest heeft verspreid in het gebied natuurvriendelijke oevers en maaipaden gecreëerd.

Kerkepaden en boothelling

In Holwierde is tussen de Uitwierderweg en de Bierumerweg een oud kerkepad hersteld. Vanaf de Damsterweg richting Wierhuizen is op een oud kerkepad een nieuw fiets- en wandelpad gecreëerd. Dit was mogelijk omdat agrariërs op vrijwillige basis hieraan meewerkten. Tussen Krewerd en Holwierde is op verzoek van beide dorpen een boothelling aangelegd langs de Krewerder Maar.

Samenwerking

De werkzaamheden zijn tussen 2001 en 2015 uitgevoerd door de landinrichtingscommissie Appingedam-Delfzijl. Deze commissie is een samenwerking van de provincie Groningen, de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum, LTO, natuur en milieu, het waterschap Noorderzijlvest en het Kadaster. Het projectmanagement was in handen van uitvoeringsorganisatie Prolander (voorheen Dienst Landelijk Gebied). Het project kostte 5 miljoen euro.