Landelijke kolonne van semi-zelfrijdende voertuigen van start op 5G Lab

Het 5G Lab op de Zernike Campus in Groningen, het testterrein voor het zelfrijdende busje, was woensdag 13 juni het startpunt van een konvooi van zes semi-zelfrijdende auto's. De rit is een initiatief van risico- en verzekeringsadviseur Aon, om aandacht te vragen voor veiligheidssoftware in (semi-)zelfrijdende auto's. Na Groningen ging de colonne verder naar Rotterdam, via Helmond. 

Kolonne

Het positieve effect van veiligheidssystemen wordt volgens Aon onvoldoende erkend door autodealers, verzekeraars, werkgevers en leasemaatschappijen, waardoor de ontwikkeling van 'slimme' veilige auto’s moeizaam verloopt. Vandaar dat Aon een proef heeft opgezet met zes semi-zelfrijdende auto’s op de openbare weg. Op het 5G-proefterrein in Groningen vond een demonstratie plaats met het zelfrijdende busje. Daarna stond onder meer een bezoek aan het TT-circuit in Assen gepland - waar een drone luchtopnames maakt - en aan de Johan Cruijff Arena in Amsterdam, voor een proef met autonoom parkeren. 

Autonoom vervoer noord 

De noordelijke provincies zien autonoom vervoer als een manier om de bereikbaarheid en leefbaarheid in de krimpregio’s te behouden en verbeteren. De provincies werken op dit moment samen om een echte proefregio voor zelfrijdend vervoer te worden. Daarvoor is het 5G-terrein op de Zernike Campus ingericht. Ze roepen vervoerders, producenten en kennisinstituten op om te komen met betaalbare, slimme, flexibele en duurzame concepten op het gebied van autonoom vervoer. Daarbij gaat het om vervoer over zowel de weg, over het spoor, over het water en door de lucht.

Kijk voor meer informatie op www.autonoomvervoernoord.nl.