Landbouwprogramma Fascinating officieel van start met KIEMfeest

Het Fascinatingprogramma ging op 1 juni officieel van start met een KIEMfeest in Nieuw Beerta. Eind vorig jaar werd het programma geïntroduceerd om binnen tien jaar tijd de landbouw van de toekomst te realiseren. Daarin gaan duurzaamheid, natuur, gezonde voeding en economie hand in hand. Het Fascinatingprogramma bestaat uit vier grote opgaven: gezonde voeding, duurzame productie van voedingsgewassen, duurzame verwerking en technologie en optimale benutting van de reststromen.

Landbouw van de toekomst

Om het Fascinatingprogramma officieel te bekrachtigen, werd een KIEMfeest georganiseerd. Tijdens dit evenement gaven besluitvormers vanuit de landbouw, politiek, overheid en het bedrijfsleven aan hoe ze samen gaan werken aan de landbouw van de toekomst. Door de brede samenwerking ontstaat een stevig draagvlak om goede ideeën ook daadwerkelijk te verwezenlijken. 

Proef met duurzame productie

Inmiddels zijn de eerste projecten van het programma van start gegaan. Er is al een proef begonnen met duurzame productie van voedingsgewassen. Op vier proefboerderijen zijn kansrijke eiwitgewassen zoals veldbonen, winter- en zomerkoolzaad, lupine en aardappelen ingezaaid. 

Invest-NL 

Fascinating gaat in de toekomst samenwerken met Invest-NL. Dat is een investeerder die de ambitie heeft om Nederland duurzamer en innovatiever te maken. Invest-NL ondersteunt Fascinating de komende jaren bij het opzetten en versterken van samenwerkingen, het in de praktijk brengen van  innovatieve oplossingen en ontwikkelen van rendabele projecten op nationaal en regionaal niveau. Fascinating levert onder meer een belangrijke bijdrage leveren aan de eiwittransitie door het vergroten van het aanbod aan eiwitrijke gewassen in Nederland en de ontwikkeling van vernieuwende toepassingen van plantaardige eiwitten en reststromen.”

Over Fascinating

Fascinating staat voor Food Agro Sustainable Circular Nature Technology in Groningen. Hierin werken de landbouwcoöperaties Agrifirm, Avebe, Cosun en FrieslandCampina, LTO Noord en de provincie Groningen samen. Samen met kennisinstellingen en organisaties in de voedingsindustrie, chemische industrie en de energiesector onderzoeken ze hoe de landbouwsector van de toekomst kan worden waargemaakt.