Lage Wal bij Paterswoldsemeer wordt aantrekkelijker voor planten en dieren

De werkzaamheden aan de Lage Wal en in de achterliggende polder, een belangrijk natuurgebied bij het Paterswoldsemeer in Groningen, zijn begonnen. Gedeputeerde Henk Staghouwer onthulde samen met bestuurders van het waterschap Noorderzijlvest en het meerschap Paterswolde een bouwbord en gaf daarmee het startsein voor het project.

Verbindingszone

Het gebied van de Lage Wal en de achterliggende polder is ongeveer 5 hectare groot. Op dit moment is de Lage Wal nog een onaantrekkelijke oever voor bijvoorbeeld de otter. Door de nieuwe oever natuurvriendelijk en minder steil aan te leggen, wordt de polder erachter beter bereikbaar. Het Paterswoldsemeer is een belangrijke schakel tussen het Leekstermeer en natuurgebied 't Roegwold. De oever en polder van de Lage Wal zijn onderdeel van deze verbindingszone. 

Aanpak

Het waterschap gaat moeraszones in richten, de afvoercapaciteit en beschikbaarheid van het water verbeteren en het peilbeheer optimaliseren. Ook maakt het waterschap werk van paai- en opgroeigebieden, om de visstand te bevorderen. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat het water in het meer schoner wordt en dat er verschillende diersoorten naar het meer trekken, wat bijdraagt aan de biodiversiteit. Het Paterswoldsemeer is een geliefd recreatiegebied. Het nieuwe inrichtingsplan is dan ook opgesteld samen met omwonenden en gebruikers van het gebied.

Samenwerking

De aanpak van de Lage Wal is de eerste in een reeks van projecten in en om het Paterswoldsemeer van de provincie, het waterschap en het meerschap. De uitvoering is in handen van Prolander. Het project wordt medegefinancierd door het Europees Landbouwfonds.