LAG Hoogland verleent subsidie aan 3 projecten

Een opknapbeurt voor het dorpshuis Open Haard in Kruisweg, duurzame oestervangst in Noord-Groningen en de bouw van een buitensportaccommodatie in Uithuizermeden. Dit zijn drie projecten waar het Europees Subsidieprogramma LEADER Hoogeland een subsidie aan verleent.

Opknapbeurt dorpshuis Open Haard in Kruisweg

Het dorpshuis Open Haard in Kruisweg wordt flink opgeknapt. Er komen nieuwe kunststof kozijnen en er komt nieuw meubilair. Ook zal een isolerende en geluidsdichte scheidingswand worden geplaatst en de nooduitgangen worden aangepast, zodat ook invalide bezoekers ze kunnen gebruiken. De opknapbeurt is nodig, want de Open Haard heeft een belangrijke sociale functie in Kruisweg. Alle verenigingsactiviteiten en culturele bijeenkomsten vinden plaats in de Open Haard. De Open Haard wordt volledig draaiende gehouden door vrijwilligers. Ook voor de opknapbeurt zullen vele vrijwilligers zich inzetten. LEADER Hoogeland draagt 15.750 euro subsidie bij.

Duurzame oestervangst in Noord-Groningen

Een kleine groep vissers houdt zich sinds het najaar van 2009 bezig met het handmatig bevissen van de Japanse oester. Het initiatief hiertoe is genomen door de Stichting Geïntegreerde Visserij. Deze stichting voert een experiment uit, waarin duurzame en ambachtelijke schelpdiervangst als nieuwe activiteit voor de Groningse kustvisserij wordt onderzocht. Het ministerie van LNV, de Raad voor de Wadden en de Provincie Groningen hebben de afgelopen jaren beleid uitgezet voor een ecologisch en economisch gezonde visserijsector, waarin dit initiatief uitstekend past. LEADER verleent een subsidie van 31.500 euro.

Bouw van buitensportaccommodatie in Uithuizermeeden

In Uithuizermeeden wordt op het sportpark een accommodatie gebouwd  voor multifunctioneel gebruik. Naast sportief gebruik is er ook vraag naar ruimte vanuit sociaal-culturele en maatschappelijke hoek. Het gebouw kan straks voor diverse doeleinden worden ingezet. Zoals bijvoorbeeld EHBO-scholing, buitenschoolse opvang en het jeugdhonk wordt er gevestigd. Er is ook een aantal muziekverenigingen die ruimte kunnen gebruiken. Een nieuw gebouw biedt volop mogelijkheden voor sociale ontmoetingsmomenten voor alle dorpelingen. Omdat het sportpark in het centrum van het dorp ligt, kan de nieuwe accommodatie een spilfunctie krijgen in Uithuizermeeden. LEADER Hoogeland draagt 144.500 euro subsidie bij.

Over LEADER programma Hoogeland

LEADER is een subsidieprogramma van ruim 14 miljoen euro, gefinancierd door de Europese Unie, de provincie Groningen en de acht gemeenten in het Hoogeland. Voor deze subsidie komen initiatieven in aanmerking die een economische impuls geven aan het Hoogeland en de leefbaarheid in het gebied versterken. De LAG Hoogeland is een samenwerkingsverband van de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Ten Boer, Winsum, provincie Groningen en themaleden voor de onderwerpen; bedrijfsleven, landbouw, toerisme, kunst en cultuur, natuur en milieu, welzijn en leefbaarheid. Mevrouw Rika Pot, burgemeester van Appingedam, is voorzitter van de LAG.

Ook een idee voor een subsidie?

De LAG Hoogeland nodigt organisaties, samenwerkende ondernemers, vrijwilligers, enthousiaste burgers uit om met vernieuwende ideeën te komen. Initiatiefnemers kunnen terecht op de website van LEADER.