LAG Hoogland verleent subsidie aan 3 projecten

De renovatie van de Franse School in Appingedam, een community operaproject in Delfzijl en de komst van de Brede School Noord, dit zijn drie projecten waar het Europees Subsidieprogramma LEADER Hoogeland een subsidie aan verleent.

Renovatie en restauratie Franse School Appingedam

De Stichting Nicolaïkerk krijgt van LEADER een subsidie van € 50.000,- om de Franse School in Appingedam te restaureren. Deze school is een 19e-eeuws, beeldbepalend pand, vastgebouwd aan de al gerestaureerde Nicolaïkerk. De Franse School kan na de restauratie worden benut door de kerkelijke gemeente, maar ook voor sociaal-culturele activiteiten voor de inwoners van Appingedam en de regio. De toegenomen mogelijkheid voor ontmoeting en ontspanning zal een positief effect hebben op de leefbaarheid van Appingedam en omgeving.


Carmen in Delfzijl: een community operaproject 

Het IVAK, een organisatie die opleidingen verzorgt in de culturele sector, zal in 2010 de opera Carmen opvoeren in Delfzijl. Het initiatief wordt een community operaproject genoemd, omdat zowel individuen als organisaties mee kunnen doen. Het IVAK streeft in dit project naar intensieve samenwerking tussen ervaren professionals en amateurs, waarbij gewerkt kan worden aan talentontwikkeling. Het project kan een enorme kwaliteitsimpuls geven aan het imago van de regio als het gaat om sociale samenhang, cultuur en ondernemingszin en zal positief effect hebben op het toerisme. LEADER Hoogeland draagt 100.000 euro subsidie bij.

Bouw Brede School Noord Delfzijl

In Delfzijl wordt de Brede School Noord gebouwd. In de Brede School gaan drie openbare scholen en een christelijke school samen. Er komt een peuterspeelzaal, een kinderopvanglocatie, een mediatheek, een jongerencentrum, sportverenigingen, sociaal-cultureel werk en hulp- en zorgvoorzieningen. Het idee voor de Brede School Noord komt voort uit de bevolkingsontwikkelingen in de gemeente Delfzijl: uitstroom van bewoners, groeiende leegstand en steeds meer vervangende nieuwbouw. Het nieuwe gebouw waar de Brede School Noord gevestigd zal zijn moet in juli 2010 worden opgeleverd. LEADER verleent een subsidie van 250.00 euro.

Over LEADER programma Hoogeland

LEADER is een subsidieprogramma van ruim 14 miljoen euro, gefinancierd door de Europese Unie, de provincie Groningen en de acht gemeenten in het Hoogeland. Voor deze subsidie komen initiatieven in aanmerking die een economische impuls geven aan het Hoogeland en de leefbaarheid in het gebied versterken. De LAG Hoogeland is een samenwerkingsverband van de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Ten Boer, Winsum, provincie Groningen en themaleden voor de onderwerpen; bedrijfsleven, landbouw, toerisme, kunst en cultuur, natuur en milieu, welzijn en leefbaarheid. Mevrouw Rika Pot, burgemeester van Appingedam, is voorzitter van de LAG.

Ook een idee voor een subsidie?

De LAG Hoogeland nodigt organisaties, samenwerkende ondernemers, vrijwilligers, enthousiaste burgers uit om met vernieuwende ideeën te komen. Initiatiefnemers kunnen terecht op de website van LEADER.