Laatste blog...

Maandagmorgen al vroeg op. Ik was nieuwsgierig naar het gebouw in Veendam. De projectleider Facilitaire zaken Boudewijn Wiersma is een vroege vogel en dus stond ik al om 7 uur bij het station in Groningen. Met Boudewijn en mij arriveerden ook de schilder en installateur in Veendam. Meteen bleek dat Boudewijn voor een goede sfeer heeft gezorgd.

Maandagmorgen al vroeg op. Ik was nieuwsgierig naar het gebouw in Veendam. De projectleider Facilitaire zaken Boudewijn Wiersma is een vroege vogel en dus stond ik al om 7.00 uur bij het station in Groningen. Met Boudewijn en mij arriveerden ook de schilder en installateur in Veendam. Meteen bleek dat Boudewijn voor een goede sfeer heeft gezorgd.
Ik had het gebouw voor het laatst eind maart gezien. Daarna is het gebouw van binnen gestript en is begonnen met de inrichting. Hoewel de inrichting nog niet is afgerond, ziet het gebouw er mooi uit. Het is licht en dat vind ik erg prettig. De Omgevingsdienst wordt niet heel groot en daardoor is het mogelijk dat alle medewerkers elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten in het gebouw. Een voordeel. Kennisdeling wordt hierdoor gemakkelijk.
Terug ben ik met trein naar Groningen gegaan. Dat ging prima. Ongeveer 10 minuten lopen en met een half uur stond ik op Groningen Centraal Station.

Maandagmiddag met interim-directeur Saskia Gerritsen de overdracht van mijn taken besproken.

Dinsdagmorgen kerngroep. Uitvoerig gediscusieerd over het instroomprogramma. Dat begint volgende met de medewerkersbijeenkomst op 2 oktober en loopt door tot in december.
Deze week zijn in het kader van het project ' Ken je omgeving' de eerste teambijeenkomsten geweest. Uit de terugkoppeling hoorde ik dat het in de eerste bijeenkomst even zoeken was, maar dat de bijeenkomsten daarna gesmeerd liepen. Iedereen is enthousiast en leeft naar de start van onze Omgevingsdienst op 1 november toe.
Dinsdag kregen wij een mail van de vakbondsbestuurders over de vergoeding van de extra kilometers woon-werkverkeer. Saskia besluit in overleg met de voorzitter van de Commissie voor Bijzonder Georganiseerd (BGO) Mark Boumans het voor donderdag geplande BGO uit te stellen en eerst informeel te overleggen met de werknemersdelegatie. Dat overleg is gepland op 1 oktober. Beide partijen hebben de intentie om de medewerkers op korte termijn duidelijkheid te bieden over dit punt.

Woensdag zijn de ontslag- en aanstellingsbesluiten naar de medewerkers gestuurd. De voorbereiding daarvan is een geweldige klus geweest voor onze beide personeelsadviseurs Harma Schipper en Arjan Bolt. Zij hebben daarbij ondersteuning van Larissa Riemsma van de provincie gekregen. De verzending is een belangrijke mijlpaal.
's Morgens wijd ik onze financiële adviseur Jan Hendrik Poot in in de geheimen van Corsa het financiële administratiesysteem van de provincie en de Omgevingsdienst. Jan Hendrik handelt vanaf volgende week de facturen af.
's Middags ga ik met Saskia naar de Broederschap van gemeentesecretarissen. Er worden goede afspraken gemaakt over de startperiode van de Omgevingsdienst. De medewerkers blijven in de beginperiode met het oog op de continuïteit hun huidige werkzaamheden uitvoeren. Pas als binnen de afdelingen afspraken zijn gemaakt over de nieuwe taakverdeling worden taken overgedragen. De secretarissen zijn zich ervan bewust dat in de beginperiode zowel de deelnemende organisaties als de Omgevingsdienst tegen problemen zullen aanlopen. Saskia spreekt met de secretarissen af dat de lijnen kort worden gehouden en problemen gezamenlijk worden aangepakt.

Donderdagmorgen draag ik mijn financiële werkzaamheden over aan onze beide financiële adviseurs Wim van Veelen en Jan Hendrik Poot.
's Avonds neem ik met een etentje afscheid van mijn collega's van de kerngroep. Zij maken er een geweldig feest van. Het vormt voor mij een prachtige afsluiting van mijn werk voor het project RUD/Omgevingsdienst.

Vrijdags zijn de sollictatiegesprekken met de kandidaten voor de functie van directeur.
De vrijdag staat voor mij vooral in het teken van de deadlines. Het meeste werk gaat zitten in de voorbereiding van de stukken voor de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 4 oktober. De verschillende versies van de financiële stukken volgen elkaar in hoog tempo op. Tegen het einde van de middag kan ik de agenda en stukken versturen. Het provinciehuis is dan al uitgestorven. Daarna maak ik nog de stukken voor het Deelnemersplatform op 3 oktober en de kerngroep op 1 oktober gereed.

Dit is mijn 118e en laatste blog over het project RUD/Omgevingsdienst. 3 oktober is mijn laatste werkdag voor het project.
Sinds 6 december 2010 heb ik bijna wekelijks dit blog geschreven. Het was een idee van oud-kerngroeplid Liesbeth Groote Schaarsberg. Hoewel ik enige aarzeling had over het idee, bleek het een goede greep. Volgens de gebruikersstatistieken van het dossier RUD/Omgevingsdienst heeft het blog de meeste hits van het dossier.
Met het blog heb ik jullie een kijkje proberen te geven in de keuken van ons project. Ik hoop dat ik daarin ben geslaagd.
Op 1 oktober werk ik vier jaar aan het project. Van het begin af aan heb ik geloofd in de doelstelling van ons project "Het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van de taken op het gebied van de vergunningverlening, toezicht en handhaving". Dat doel heb ik ook steeds proberen uit te dragen. Velen hebben met grote toewijding en inzet een bijdrage geleverd aan de vorming van de Omgevingsdienst Groningen. Daarvoor wil ik hen bedanken. Ik wil in het bijzonder mijn collega's van de kerngroep bedanken voor de zeer goede samenwerking en Saskia Gerritsen voor haar bezielende leiding. Ik heb er alle vertrouwen in dat de Omgevingsdienst op 1 november een goede start kan maken.
De beginperiode zal van medewerkers en management veel improvisatie en flexibilteit vragen om kinderziekten te overwinnen. Ik hoop dat elke betrokkene daarbij de oorspronkelijke doelstelling van kwaliteitsverbetering voor ogen houdt.

Ik bedank mijn volgers voor het lezen van mijn blog en wens de medewerkers van de Omgevingsdienst toe dat zij een organisatie gaan neerzetten waar zij met trots voor werken!