Kwartiersmakersbijeenkomst

Maandagmiddag Bestuurlijk overleg RUD VGG – provincie (BO RUD). De voorzitter van het overleg, gedeputeerde Mark Boumans, geeft eerst een terugkoppeling van zijn gesprekken met de wethouders. Hij heeft goede hoop dat tijdens de bestuursconferentie op 16 december een intentieverklaring kan worden ondertekend. Daarin zouden de gemeenten en provincie zich dan uitspreken voor één RUD met als juridische vorm een openbaar lichaam, die alle VTH-milieutaken voor de gemeenten en de provincie uitvoert.

 

Maandagmiddag Bestuurlijk overleg RUDVGG – provincie (BORUD). De voorzitter van het overleg, gedeputeerde Mark Boumans, geeft eerst een terugkoppeling van zijn gesprekken met de wethouders. Hij heeft goede hoop dat tijdens de bestuursconferentie op 16 december een intentieverklaring kan worden ondertekend. Daarin zouden de gemeenten en provincie zich dan uitspreken voor één RUD met als juridische vorm een openbaar lichaam, die alle VTH-milieutaken voor de gemeenten en de provincie uitvoert.

De brief aan de colleges besproken met een bijlage waarin de RUD als openbaar lichaam verder is uitgewerkt en een concept-intentieverklaring. Ook de brief aan de Bijzondere Voorbereidingscommissie RUD van de ondernemingsraden (BVC) behandeld. Beide brieven kunnen nu de deur uit.

Aansluitend met Jan Beldman van KplusV organisatieadvies alweer vooruitgekeken: de voorbereiding van het advies over het takenpakket en de organisatievorm. De planning is dat het advies 8 december in de projectgroep wordt besproken en op 21 december in het BORUD. Dan kan het advies nog voor de Kerst naar de colleges van B&W en GS. Het is voor de derde keer dat ik het advies schrijf. Wordt het drie keer is scheepsrecht?

Dinsdag de eerste kwartiermakersbijeenkomst in Utrecht. Het is de eerste keer dat de regisseurs (projectleiders) RUD, kwartiermakers RUD en directeuren van milieudiensten bij elkaar komen. Een bont gezelschap, waarvoor het belangrijk is dat zij de komende periode gezamenlijk optrekken. In Zuid-Holland zijn er al een paar milieudiensten omgevormd tot RUD, in andere provincies zijn er al kwartiermakers (soms ook beoogd directeur) RUD benoemd en in weer andere provincies zijn ze nog niet zover. De bijeenkomst werd  op een prettige manier voorgezeten door Harry ter Braak, de IPO-programmamanager RUD’s. Eerst informeel kennisgemaakt met elkaar. Ik heb o.a. gesproken met de kwartiermakers van de RUD Noordzeekanaalgebied, Zuid-Holland-Midden en de RUD Brabant-West. Daarna afspraken gemaakt over de onderwerpen die wij de komende periode gezamenlijk willen aanpakken. Prima bijeenkomst.

Die dag zijn vanuit Groningen de brieven over het takenpakket en de organisatievorm naar de colleges van B&W en GS gestuurd.

’s Woensdags brief naar de BVC verstuurd en kerngroep. De kerngroep bestaat op dit moment alleen uit Jan van Dijk en ik, omdat Marianne Fokkinga aan het verhuizen is. Elkaar bijgepraat en vooruitgekeken naar de volgende projectfasen. Afgesproken dat wij daar volgende week over doorpraten. Ik wil kijken of er mogelijkheden zijn om tijd in te halen, zonder in de proceduretijd te snijden. Ben benieuwd of ons dat gaat lukken.

Donderdagmorgen afscheid genomen van mijn collega Jack van Boon, die met FPU gaat. Rustige collega, die op de achtergrond veel nuttig werk heeft gedaan. Hij zit boordevol plannen om zijn vrije tijd in te vullen. Klinkt goed.

Een paar maanden geleden is er een medewerkerstevredenheidsonderzoek bij de provincie geweest. Eén van de punten die kunnen worden verbeterd, is de relatie tussen de afdeling waarin ik werk en het managementteam. Samen met mijn collega Desmond de Vries en mijn afdelingshoofd Johan Koopmans onze verwachtingen over die relatie besproken ter voorbereiding op een gesprek met onze directeur Annet van Schreven.

’s Middags samen met Jan Smittenberg en Jan Spiegelaar van de provinciale afdeling Milieutoezicht een gesprek gehad met Gustaaf Biezeveld en Monique Verhoeven van het Openbaar Ministerie over de invoering van de bestuurlijke strafbeschikking milieu per 1 maart 2012. De bestuurlijke strafbeschikking is een zinvolle uitbreiding van het handhavingsinstrumentarium en draagt bij aan een goede taakverdeling tussen de overheden en het Openbaar Ministerie.

Vrijdag heb ik een vrije dag. Ik wandel een of twee keer per jaar met een vriend uit mijn studietijd in Tilburg. Dit keer de NS-wandeling Landgoed Groot Warnsborn van Arnhem naar Wolfheze. Een prachtige boswandeling, die ik iedereen in dit jaargetijde kan aanbevelen.

En daarna het weekend, dit keer in het teken van Sinterklaas. Maandag ben ik zelf Sinterklaas op de twee basisscholen in Peize. Een activiteit, waar ik altijd met veel plezier naar uitzie.