Kwartiermakers bijeen

Maandagmorgen nog even thuis gewerkt en daarna met de fiets naar Groningen om de trein van 9.46 uur richting Zeist te nemen voor de eerste bijeenkomst van de kwartiermakers van de Regionale Uitvoeringsdiensten. Wij hebben nog geen kwartiermaker en daarom ga ik er als projectleider naar toe.

Maandagmorgen nog even thuis gewerkt en daarna met de fiets naar Groningen om de trein van 9.46 uur richting Zeist te nemen voor de eerste bijeenkomst van de kwartiermakers van de Regionale Uitvoeringsdiensten. Wij hebben nog geen kwartiermaker en daarom ga ik er als projectleider naar toe. Tegen half één ben ik bij onze vergaderlocatie het Slot Zeist. Het is een prachtige omgeving. Niet alleen het slot maar ook de directe omgeving ervan zijn zeer goed in stand gehouden.

Ik zie veel nieuwe gezichten. Na de kennismakingsronde, geeft de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland-zuid Leo de Jong een aanzet voor de wijze waarop de RUD’s hun gezamenlijke belangen kunnen behartigen. Daarna schetst programmamanager Herman Schartman de stand van zaken van het landelijke programma voor de vorming van de RUD’s (PUmA). Ook geeft hij aan wat er de komende maanden nog moet gebeuren, omdat PUmA per 1 januari stopt. Ik vind dat jammer, omdat veel RUD’s per 1 januari nog niet operationeel zijn en PUmA uitstekende ondersteuning verleent.
Naar aanleiding van beide presentaties maken wij een agenda met onderwerpen die de komende maanden belangrijk zijn. Dinsdagmorgen discussiëren wij verder in groepen. Ik neem deel aan de groep ‘ Kaders om te beginnen’. Twee andere groepen praten verder over het mandaat en de organisatie van de gezamenlijke belangen van de RUD’s. In de pauzes praat ik onder andere met de kwartiermakers/projectleiders van de RUD’s/Omgevingsdiensten Brabant-west, Brabant-oost, Utrecht, Noord-Holland-noord, Limburg-noord en Midden- en West-Holland. Wij wisselen veel informatie uit. Ook dat maakt deze bijeenkomst heel nuttig.
In de trein terug naar Groningen bereid ik de agenda en annotaties voor de stuurgroepvergadering op 17 oktober voor. Een hele klus. De agenda moet woensdag de deur uit.

Dinsdag verstuurt projectmedewerker Marianne Fokkinga nieuwsbrief nummer 18, die grotendeels gewijd is aan de informatiebijeenkomsten van de Raads- en Statenleden over het bedrijfsplan. De nieuwsbrief ziet er weer goed uit.

Woensdag overleg met mijn financiële collega’s over de bedragen van het projectbudget, die naar 2013 moeten worden overgeboekt. Niet mijn favoriete werk, maar het hoort erbij.
Daarna de Managementteamgroep. Een uitgebreide agenda. De Managementteamgroep besteedt vooral tijd aan het concept-Sociaal statuut, de nulmeting en de planning. Het concept-Sociaal statuut krijgt instemming van de Managementteamgroep. De secretarissen en directeuren willen dat de opdracht voor de nulmeting wordt verduidelijkt en bij de planning krijg ik de opdracht die zo strak mogelijk te houden.
De rest van de dag besteed aan het verwerken van de opmerkingen van de Managementteamgroep in de stukken voor de stuurgroep. De aangepaste annotaties naar Herman Groothuis, de voorzitter van de Managementteamgroep gestuurd.

Donderdag zijn de Noorderlinkdagen. Een tweejaarlijkse bijeenkomst voor managers en personeel- en organisatieadviseurs van bedrijven en organisaties in Noord-Nederland. Dit keer in de Euroborg … een hele andere omgeving dan Slot Zeist, maar ook hier kijk ik mijn ogen uit. Ik probeer altijd aan de Noorderlinkdagen deel te nemen, omdat je er nieuwe ideeën opdoet en mensen van andere bedrijven ontmoet. Gesprekken gevoerd met mensen die bij de provincie Fryslân, Gasunie en Lentis werken over visie (vooral hoe je die bij medewerkers tussen de oren krijgt) en projectmanagement. ’s Middags moet ik helaas weg. De projectgroep vergadert en omdat de kerngroepleden Gea Koeling en Jan Smittenberg er deze week niet zijn, kan ik geen verstek laten gaan. Bijna alle gemeenten hebben nu een voorgenomen besluit genomen. Knelpunt is dat er nog geen Sociaal statuut is. Voor de ondernemingsraden een voorwaarde om hun advies uit te brengen. Hopelijk komen wij op 9 november in het Bijzonder Georganiseerd Overleg tot overeenstemming.
Na de projectgroep de stukken voor de stuurgroep gereedgemaakt en verzonden. Daarna terug naar de Noorderlinkdagen. In het pikkedonker fiets ik door De Onlanden terug naar Peize. Een prachtige sterrenhemel is mijn beloning.

Vrijdagmorgen met de voorzitter van de stuurgroep gedeputeerde Mark Boumans de vergadering van 17 oktober voorbereid. Daarna de brief aan de colleges van de gemeenten Grootegast en Ten Boer met het verzoek om deelname aan de gemeenschappelijke regeling RUD afgemaakt en verzonden. ’s Middags overleg over datzelfde onderwerp overleg tussen Mark Boumans en stuurgroeplid en wethouder van Haren Remco van Kouwenhoven en de burgermeester van Ten Boer André van de Nadort.
Tot slot de agenda en stukken voor de kerngroep gemaakt en verzonden. Tegen zessen fiets ik naar klimsportcentrum De Bjoeks om daar samen met bergsportvrienden te gaan klimmen. Een mooi begin van het weekend.

Zondagmiddag deelgenomen aan de 4 Mijl. Vooraf met mijn collega Marijke Drost afgesproken dat ik haar ‘haas’ ben. Dat lukt prima. Zij haalt maar liefst drie minuten van haar persoonlijke record af. Een mooier cadeau kan een haas niet krijgen!