Kwaliteit op peil hebben en houden

Lenie Kootstra is sinds tweeënhalf jaar gemeentesecretaris van de gemeente Zuidhorn. Zij is voor het project RUD Groningen aanspreekpunt vanuit de gezamenlijke gemeentesecretarissen: “Dat betekent dat ik overleg met de projectleider, Dick Bresser en zorg voor informatie en betrokkenheid van de vereniging van gemeentesecretarissen.

Lenie Kootstra is sinds tweeënhalf jaar gemeentesecretaris van de gemeente Zuidhorn. Zij is voor het project RUD Groningen aanspreekpunt vanuit de gezamenlijke gemeentesecretarissen: “Dat betekent dat ik overleg met de projectleider, Dick Bresser en zorg voor informatie en betrokkenheid van de vereniging van gemeentesecretarissen. Sinds een paar maanden hebben Dick, Henk Jan Bolding, de provinciesecretaris, en ik ook afstemming met de voorzitters van de ondernemingsraden in de provincie. Dat is informeel, bedoeld om de ondernemingsraden te informeren over het project zodat ze later in het proces goed voorbereid hun adviesrol kunnen vervullen."

"Ik onderschrijf de kwalitatieve doelstelling van de RUD. Het is belangrijk om de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van met name milieu op peil te hebben en te houden. En we weten dat we dat als gemeenten afzonderlijk niet kunnen, tenzij we flink gaan investeren. De RUD biedt de mogelijkheid om de krachten te bundelen en daarmee de kans om kwaliteit te borgen zonder dat we als gemeenten afzonderlijk enorm moeten investeren. Voor andere taken op het gebied van bijvoorbeeld ruimtelijke ordening is de urgentie minder; gemeenten kunnen dat ook afzonderlijk goed af."

Proces

"Ik denk dat in Groningen het proces heel zorgvuldig is verankerd in de projectstructuur met een onafhankelijk projectleider die zowel de gemeentelijke als de provinciale belangen behartigt. Ook zijn alle relevante partijen, en ook de ondernemingsraden, vanaf het begin adequaat betrokken bij het proces en dat is van grote waarde. Ook wordt de bestuurlijke besluitvorming goed en gedegen voorbereid."

Punten van aandacht

"Als we straks een model hebben gekozen, zijn we er natuurlijk nog niet. Ik zou bijna zeggen, dan begint het pas. Ook dan is het belangrijk dat we zorgvuldig te werk blijven gaan. Daarbij vind ik de kosten belangrijk. De RUD moet wat kosten betreft beheersbaar zijn, ook op de langere termijn. Dat betekent ook dat de gemeentelijke bijdrage in overeenstemming moet zijn met de producten die ze afnemen en het moet mogelijk zijn op contractbasis te werken.

Ik hoop dat de Groninger nuchterheid ook in het vervolgproces overeind blijft. Ik herken en waardeer in het project het nuchtere onderkennen van eigen kwaliteit en maatstaven. Dat is heel verfrissend."