Kwaliteit noordelijke basisscholen vooruitgegaan

De kwaliteit van het basisonderwijs in de drie noordelijke provincies is de afgelopen jaren verbeterd. In 2008 was 17 procent van de noordelijke basisscholen zwak of zeer zwak, nu is dat 4 procent. Dat staat in een rapport van de Onderwijsinspectie dat op 11 januari is gepresenteerd. Ondanks de goede cijfers blijkt uit het rapport ook dat besturen en schoolleiders meer kunnen doen om de kwaliteit van scholen te behouden en verder te verbeteren.

 

De kwaliteit van het basisonderwijs in de drie noordelijke provincies is de afgelopen jaren verbeterd. In 2008 was 17 procent van de noordelijke basisscholen zwak of zeer zwak, nu is dat 4 procent. Dat staat in een rapport van de Onderwijsinspectie dat op 11 januari is gepresenteerd. Ondanks de goede cijfers blijkt uit het rapport ook dat besturen en schoolleiders meer kunnen doen om de kwaliteit van scholen te behouden en verder te verbeteren.

Dicht bij landelijk gemiddelde

Het aantal zwakke en zeer zwakke scholen is sterk gedaald en komt in de buurt van het landelijk gemiddelde van 3 procent. In Drenthe daalde het aantal van 19 naar 2,7 procent, in Friesland van 20 naar 4,2 procent en in Groningen van 13 naar 4,8 procent. De kwaliteit is verbeterd doordat scholen veel beter kijken hoe het staat met de vorderingen van hun leerlingen.

Taal en rekenen

In groep 4 zijn leerlingen uit het Noorden beter in taal en rekenen dan leerlingen uit andere delen van het land. In groep 8 liggen de scores op de Eindtoets Basisonderwijs voor leerlingen uit Drenthe en Groningen iets onder het landelijk gemiddelde. Wel zijn de scores voor noordelijke leerlingen op de Eindtoets in 2012 beter dan in 2008.

Verbeterpunten

Uit het onderzoek blijkt verder dat de schoolbesturen in het Noorden de onderwijsprestaties beter en scherper zouden kunnen analyseren en evalueren. Ze brengen het functioneren van de leraren en schoolleiders niet goed in kaart. De noordelijke scholen slagen er te weinig in om problemen bij leerlingen te voorkomen en snel te verhelpen.

Extra geld voor verbetering kwaliteit

In Groningen zijn 314 basisscholen. Daarvan zijn vijf zeer zwak en tien zwak. De provincie Groningen zet zich in voor de verbetering van de kwaliteit van het basisonderwijs en heeft daar extra geld voor vrijgemaakt. In juli 2012 hebben we met alle Groninger schoolbesturen en het Rijk een tweede kwaliteitsakkoord basisonderwijs ondertekend. Tot en met 2014 is er 841.000,- euro beschikbaar voor de verbetering van de onderwijskwaliteit. Wij investeren 641.000,- euro, het Rijk 200.000,- euro.