Kwaliteit gemeenten moet omhoog

Om hun taken goed te kunnen (blijven) uitvoeren moeten gemeenten op een grotere schaal gaan werken. Dat kan door ambtelijke en/of bestuurlijke samenwerking of door een fusie van gemeenten (herindeling). Niets doen is geen optie. Dit schrijft de provincie in haar 'Ontwerpvisie op de kwaliteit van het lokaal bestuur in de provincie Groningen' en het rapport 'Vlekkenkaarten provincie Groningen'. De kwaliteit van de gemeenten moet er hierdoor op vooruit gaan. Daarbij gaat het om het bestuur en de organisatie, de begroting, de manier van werken en de voorbereiding op de toekomst.

Om hun taken goed te kunnen (blijven) uitvoeren moeten gemeenten op een grotere schaal gaan werken. Dat kan door ambtelijke en/of bestuurlijke samenwerking of door een fusie van gemeenten (herindeling). Niets doen is geen optie. Dit schrijft de provincie in haar 'Ontwerpvisie op de kwaliteit van het lokaal bestuur in de provincie Groningen' en het rapport 'Vlekkenkaarten provincie Groningen'. De kwaliteit van de gemeenten moet er hierdoor op vooruit gaan. Daarbij gaat het om het bestuur en de organisatie, de begroting, de manier van werken en de voorbereiding op de toekomst.

Verantwoordelijk voor kwaliteit

Inwoners hebben recht op gemeenten die hun taken en opgaven goed aankunnen. Voor veel gemeenten wordt dat steeds moeilijker. Gemeenten krijgen er nieuwe taken bij, zoals de jeugdzorg. Bovendien krijgen gemeenten te maken met opgaven in gebieden die groter zijn dan hun eigen gemeente. Denk bijvoorbeeld aan het vraagstuk over de bevolkingskrimp. De provincie voelt zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van het gemeentelijke bestuur in Groningen. Samen met de gemeenten onderzoeken we op welke manier de gemeenten nu en in de toekomst hun taken goed kunnen (blijven) uitvoeren.

Onderzoek

De provincie en de Vereniging van Groninger Gemeenten benoemen binnenkort een visitatiecommissie, die na de zomer gaat bekijken op welke manier de gemeenten in onze provincie hun taken het beste kunnen uitvoeren. De commissie gebruikt daarbij de uitkomsten van de evaluatie van alle Groninger gemeenten naar de huidige onderlinge samenwerking en naar de ontwikkelingsvisie en de vlekkenkaart van de provincie. Aan het eind van het jaar presenteert de commissie haar eindoordeel en aanbevelingen over de bestuurlijke organisatie in de provincie Groningen. Lees meer over het onderzoek op onze website.