Kunstwerk project Essentie op de Westeresch feestelijk geopend

Op de Westeresch in Veele in de gemeente Westerwolde vindt een proef met natuurinclusieve landbouw plaats, het project ESsentie. Op 40 akkers worden allerlei oude gewassen verbouwd, zoals boekweit en bonen. Op 9 juli onthulde gedeputeerde Henk Staghouwer een kunstwerk met informatie over het project. Met een informatieve wandeling en het kunstwerk kunnen bezoekers op de Westeresch beleven hoe daar wordt gewerkt aan duurzame landbouw met meer biodiversiteit.

Biodiversiteit

In het project ESsentie werken pachters, werkgroep Grauwe Kiekendief, de Rijksuniversiteit GroningenStaatbosbeheer en de provincie Groningen samen aan natuurinclusieve landbouw. Het is hiermee een voorloperproject binnen de Regio Deal natuurinclusieve landbouw. Het project moet een
voorbeeld zijn om methoden te ontdekken om het Groninger platteland goed te beheren. Dit moet leiden tot een mooi authentiek landschap en een rijke biodiversiteit met een economisch gezonde landbouw, die hoogwaardige producten levert. Op de 40 akkers groeien allerlei gewassen, zoals boekweit en bonen. De stroken vogelakker staan vol bloemen en grassen. De bloeiende akkers zijn is aantrekkelijk voor vlinders, bijen en andere insecten.

Wandelen en wespen

Langs het Westerwolds ESsenpad staan op acht locaties dikke houten palen met QR-codes. Wandelaars die de QR-code scannen, krijgen een filmpje te zien met informatie over het project. De houten palen hebben gaten, waardoor het tegelijkertijd insectenhotels zijn. De eerste wespen hebben hun intrek al genomen in het hotel.