Kruisingen N366 en N367 bij Nieuwe Pekela vervangen door rotondes

De provincie Groningen gaat volgend voorjaar de twee kruisingen van de N366 met de N367 bij Nieuwe Pekela vervangen door rotondes. In dezelfde periode vervangt de provincie samen met de gemeente Pekela ook de kruising van de N367 met de Zuidwendingerweg bij Nieuwe Pekela door een rotonde. Deze rotondes moeten de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid verbeteren. De aanpak van deze kruisingen maakt deel uit van het project ‘N366 Veilig’. De voorbereidende werkzaamheden starten dit najaar.

 

De provincie Groningen gaat volgend voorjaar de twee kruisingen van de N366 met de N367 bij Nieuwe Pekela vervangen door rotondes. In dezelfde periode vervangt de provincie samen met de gemeente Pekela ook de kruising van de N367 met de Zuidwendingerweg bij Nieuwe Pekela door een rotonde. Deze rotondes moeten de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid verbeteren. De aanpak van deze kruisingen maakt deel uit van het project ‘N366 Veilig’. De voorbereidende werkzaamheden starten dit najaar.

Kruising N366 - N3

Op de zuidelijke kruising van de N366 met de N367 (bij de carpoolplaats) gebeuren relatief veel ongelukken. Die worden vooral veroorzaakt omdat  verkeer vanaf de N366 geen voorrang verleent aan verkeer op de N367. Bovendien is het verkeer op de toevoerwegen toegenomen. Om de doorstroming en de verkeersveiligheid van het verkeer op beide wegen te verbeteren, vervangt de provincie beide kruisingen door rotondes.

Kruising N367-Zuidwendingerweg

Op de kruising N367-Zuidwendingerweg komen ook onveilige verkeerssituaties voor. Het is vooral voor fietsers en landbouwverkeer lastig om de N367 over te steken of op te draaien. De gemeente Pekela wil daarom de kruising graag veiliger maken. De keuze voor een rotonde is mede het gevolg van de nadrukkelijke wens van bewoners tijdens een informatieavond.  

Project

Het project ‘N366 Veilig – Vaart met Veiligheid’ is een verkeersveiligheidsproject op de provinciale weg N366 tussen Veendam en Ter Apel. Het doel van het project is om in vijf jaar tijd het aantal ongevallen waarbij slachtoffers vallen, met vijftig procent te laten dalen. De aanpak bestaat uit een combinatie van maatregelen op het gebied van infrastructuur, handhaving en educatie. In het project werkt provincie Groningen samen met de gemeenten Veendam, Pekela, Stadskanaal en Vlagtwedde, de Regiopolitie Groningen en het Openbaar Ministerie.

Meer informatie over dit project is te vinden op de website www.n366veilig.nl.