Kroonjuwelen in Valthermond

Akkerbouwers weten het wel, maar de meeste mensen waarschijnlijk niet: het is het jaar van de bodem. In de Veenkoloniën is daar natuurlijk veel aandacht voor. Hoe hou je de bodem vruchtbaar, op een manier die duurzaam is én een goede opbrengst oplevert?

 

Akkerbouwers weten het wel, maar de meeste mensen waarschijnlijk niet: het is het jaar van de bodem. In de Veenkoloniën is daar natuurlijk veel aandacht voor. Hoe hou je de bodem vruchtbaar, op een manier die duurzaam is én een goede opbrengst oplevert?

Afgelopen donderdag wijdde de Wageningen Universiteit in het Innovatiecentrum in Valthermond er een themadag aan, waar dik tweehonderd bezoekers op afkwamen.  Dat geeft goed aan hoe belangrijk dit thema is. Want een boer die alleen let op de hoogte van zijn opbrengst, vergeet dat de generaties na hem ook graag op gezonde grond willen werken. Dat is, in de kern, waar het om draait.

De universiteit bediende de boeren goed. Er waren bijvoorbeeld tien korte pitches van praktijknetwerken in de Veenkoloniën, met een veldexcursie langs een aantal onderwerpen. Aanschouwelijk onderwijs dus!

De laatste twee jaar gebeurt er van alles in de Veenkoloniën met de akkerbouw. Meer aandacht voor een groene leefomgeving, innovatie om per aardappel een hoger rendement te krijgen en allerlei  slimme toepassingen van  moderne technieken, zodat de zogeheten 'precisielandbouw' kan floreren.

Precisielandbouw? Ik leg het altijd maar zo uit: boeren maken gebruik van GPS-satellieten om hun akkers zo exact mogelijk te bewerken, of het nu om ploegen, zaaien, bemesten, wieden of oogsten gaat. Het is voor een relatieve buitenstaander als ik fascinerend om te zien hoe de landbouw met ict-toepassingen, satellieten en infraroodtechnieken een slag naar de toekomst maakt. Ik heb diep ontzag voor boeren, dat ze dat kunnen!

Op www.veenkolonien.nl staan veel meer van dit soort kroonjuwelen. Er zijn allerlei bijeenkomsten waar boeren op een praktische manier kennis opdoen en vooral bij elkaar op het bedrijf komen om te kijken hoe de ander het doet.  En niet alleen boeren: ook studenten van groene mbo-opleidingen doen volop mee.

Het zijn kroonjuwelen, dit soort dagen. Zoals de landbouw een kroonjuweel is voor onze provincie. Niet voor niets werken we met een innovatieagenda, waar de sector tot het jaar 2020 samen met het Rijk 40 miljoen euro voor heeft vrijgemaakt.

Zelf vinden de boeren het heel gewoon. Maar dat is het natuurlijk niet. Hier gebeurt in alle stilte echt iets heel bijzonders. Daarom schrijf ik er ditmaal een stukje over. Hulde aan landbouw!