Koninklijke onderscheiding en ereburgerschap voor Max van den Berg

Vertrekkend commissaris van de Koning Max van den Berg is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving deze koninklijke onderscheiding uit handen van minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk, tijdens een bijzondere vergadering van Provinciale Staten op woensdag 30 maart. Daarnaast werd Van den Berg door burgemeester van Groningen Peter den Oudsten benoemd tot ereburger van de stad Groningen.

Vertrekkend commissaris van de Koning Max van den Berg is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving deze koninklijke onderscheiding uit handen van minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk, tijdens een bijzondere vergadering van Provinciale Staten op woensdag 30 maart. Daarnaast werd Van den Berg door burgemeester van Groningen Peter den Oudsten benoemd tot ereburger van de stad Groningen.

Lange staat van dienst

Van den Berg is koninklijk onderscheiden vanwege zijn lange staat van dienst in het openbaar bestuur en de politiek. Zo was hij vóór zijn periode als commissaris van de Koning wethouder in de stad Groningen, voorzitter van de Partij van de Arbeid en lid van het Europees Parlement. Het ereburgerschap van Groningen krijgt Van den Berg vanwege de betekenis die hij heeft gehad voor de stad, eerst als wethouder en later als commissaris van de Koning. Dat betekent dat zijn naam voortaan in het Gulden Boek geschreven staat.

Afscheid

Tijdens de bijzondere vergadering nam Van den Berg ook afscheid als voorzitter van Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten. Hij werd toegesproken door Statenlid Romke Visser en gedeputeerde en loco-commissaris van de Koning Henk Staghouwer. De sprekers stonden stil bij de carrière van Van den Berg, maar hun persoonlijke herinneringen aan hem kwamen ook voorbij.

Laatste woord

Het laatste woord was aan Van den Berg zelf. Hij gaf aan 'dankbaar' en 'trots' te zijn en benadrukte zijn verbondenheid met de provincie en haar inwoners. Daarnaast zei hij altijd geprobeerd te hebben zowel 'boven de partijen te staan, als tussen de Groningers'. Zijn koninklijke onderscheiding droeg Van den Berg op aan de Groningers die de afgelopen jaren te kampen hebben gehad met de aardbevingen.