Kon minder

De eerste burger op een broedeiland. Goed, de vergelijking met de maanlanding van 1969 is wat vergezocht, maar bijzonder was het wel, om vorige week als eerste burger voet te zetten op het broedeiland bij de Eemshaven. Rijkswaterstaat legt dit eiland in onze opdracht aan als broedplaats voor sterns en als hoogwatervluchtplaats voor steltlopers.

 

De eerste burger op een broedeiland. Goed, de vergelijking met de maanlanding van 1969 is wat vergezocht, maar bijzonder was het wel, om vorige week als eerste burger voet te zetten op het broedeiland bij de Eemshaven. Rijkswaterstaat legt dit eiland in onze opdracht aan als broedplaats voor sterns en als hoogwatervluchtplaats voor steltlopers.

De werkzaamheden op het broedeiland zijn nog in volle gang. Graafmachines stonden pontificaal midden op het eiland, geflankeerd door bulten zand. De aanleg is dit voorjaar gestart, eind oktober zijn de werkzaamheden klaar. Eén rand van het eiland was al voorzien van stortsteen, tegen erosie en het wegspoelen van zand. De andere kant wordt nog afgewerkt met kleileem. Het broedseizoen was al ten einde, maar de vele veren en vogelpoep lieten zien dat het broedeiland volop door vogels bezocht wordt.

Het eiland is een van de bijzondere projecten uit het programma Eems-Dollard 2050. Samen met het ministerie van EZ, Rijkswaterstaat, de waterschappen, gemeenten, bedrijven en natuur- en milieuorganisaties hebben we de handen ineen geslagen om de natuur-en waterkwaliteit in het Eems-Dollardestuarium te verbeteren.

Deze samenwerking levert ontzettend mooie en vooruitstrevende projecten op. Bijvoorbeeld de kleirijperij, waarbij slib uit de Eems-Dollard omgezet wordt in klei. Die klei wordt onder andere door het waterschap Hunze en Aa's gebruikt voor het project de Groene Dollarddijk, de versterking van de dijk langs de Eems-Dollard. Het slib wordt ook gebruikt voor de aanleg van de Dubbele Dijk. Achter de Waddijk komt namelijk een tweede dijk, opgebouwd uit slib. Buitendijks wordt er een broedeiland voor vogels aangelegd. Binnendijks wordt een zone van ongeveer vijftig hectare ingericht waar onder andere kokkels en zeekraal en zeeaster kunnen worden geteeld. En wellicht zelfs zilte aardbeien, wie weet!

Als gedeputeerde ben ik ontzettend trots op wat we samen met onze partners in het Eems-Dollardgebied voor elkaar krijgen. Dat mag ook weleens gezegd worden. En ik vind eigenlijk dat we dat we wel wat vaker mogen zeggen. En belangrijker nog, ook vooral moeten laten zien. Maar dat kan helaas pas over een tijdje. Neil Armstrong citeren gaat natuurlijk te ver, dus laat ik voorzichtig beginnen: kon minder!