Knobbelzwanen afschieten niet meer toegestaan

Het verjagen van knobbelzwanen uit landbouwgebieden door ze af te schieten wordt niet langer toegestaan. Voorheen konden boeren een ontheffing krijgen om te voorkomen dat grazende vogels schade veroorzaken aan gewassen. Ze mochten bij het verjagen maximaal twee vogels afschieten. De afgelopen jaren is echter gebleken dat knobbelzwanen nauwelijks schade aanrichten. Daarom trekt de provincie de ontheffing in.

 

Het verjagen van knobbelzwanen uit landbouwgebieden door ze af te schieten wordt niet langer toegestaan. Voorheen konden boeren een ontheffing krijgen om te voorkomen dat grazende vogels schade veroorzaken aan gewassen. Ze mochten bij het verjagen maximaal twee vogels afschieten. De afgelopen jaren is echter gebleken dat knobbelzwanen nauwelijks schade aanrichten. Daarom trekt de provincie de ontheffing in.

Maximaal twee knobbelzwanen

De laatste vijf jaar is de schade aan landbouwgronden veroorzaakt door knobbelzwanen klein, gemiddeld 7.600,- euro. Ook zijn er in de afgelopen jaren weinig vogels afgeschoten. Toen in 2006 besloten werd meer preventieve maatregelen in te zetten en minder snel te schieten, daalde het aantal gedode knobbelzwanen van 80 naar 30 tot 55. We verwachten dat de diervriendelijke methoden van verjagen, zoals het gebruik van lampen, geluidsinstallaties en knalpistolen, voldoende effect hebben.

Preventieve middelen

Mocht er echter toch schade zijn dan wordt deze tot 7.500,- euro in principe vergoed vanuit het Faunafonds. Verschillende vogels mogen verjaagd worden door het afschieten, zoals wilde eenden of ganzen en sommige niet- beschermde soorten. Gedeputeerde Van der Ploeg over de ontheffingen: “Op dit moment bekijken we de ontheffingen voor alle dieren. We willen meer preventieve maatregelen inzetten om schade door dieren te voorkomen, zodat afschot echt alleen gebeurt als er geen andere oplossing is. We hebben nu besloten dat het doden van knobbelzwanen en smienten niet meer mag. Zo willen we het welzijn van dieren in Groningen vergroten.”