Kleinschalige aanpak van N360 Groningen –Delfzijl

De provincie Groningen kiest voor een kleinschalige aanpak van de provinciale weg N360 tussen Groningen en Delfzijl. Er komt geen nieuw stuk weg; er wordt alleen een aantal knelpunten op het traject aangepakt, zoals gevaarlijke kruispunten. Eerder onderzocht de provincie zeven alternatieven voor de aanpak van de N360, maar na de reacties op informatieavonden en die tijdens de vergadering van Provinciale Staten, kiest de provincie voor een sobere aanpak van de weg.

 

De provincie Groningen kiest voor een kleinschalige aanpak van de provinciale weg N360 tussen Groningen en Delfzijl. Er komt geen nieuw stuk weg; er wordt alleen een aantal knelpunten op het traject aangepakt, zoals gevaarlijke kruispunten. Eerder onderzocht de provincie zeven alternatieven voor de aanpak van de N360, maar na de reacties op informatieavonden en tijdens de vergadering van Provinciale Staten, kiest de provincie voor een sobere aanpak van de weg. 

Landbouwverkeer

Het verkeer op de weg tussen Groningen en Delfzijl stroomt af en toe onvoldoende door. Dat komt omdat de weg op verschillende plaatsen door de bebouwde kom loopt en doordat landbouwverkeer het overige verkeer hindert. Dit geeft met name problemen op het weggedeelte tussen Ten Boer en Groningen. De weg kent ook een aantal drukke gedeelten, bijvoorbeeld bij de stad Groningen, en verschillende verkeersonveilige kruisingen.

Voorgestelde maatregelen

  • Beperkt aanpassen kruispunten bij Oostelijke Ringweg, Ruischerwaard en Ruischerbrug (bijvoorbeeld afstemming verkeerslichten of indeling rijstroken).
  • Bij Garmerwolde komen mogelijk verkeerslichten of een rotonde.
  • Bij Ten Post wordt de oversteek voor fietsers verbeterd.
  • Bij Ten Post komt mogelijk ook een rotonde.
  • Bij Wirdum verdwijnt een van de twee kruispunten, met de Wirdumerweg of de Eekwerderweg. De andere kruising wordt veiliger gemaakt, bijvoorbeeld met een rotonde.

In overleg met de bewoners kijkt de provincie welke maatregelen het beste genomen kunnen worden. Voor de aanpak van de N360 is een bedrag van 7,5 miljoen euro beschikbaar.

Onderzoek

Verder wordt nog onderzoek gedaan naar:

  • Kleinschalige maatregelen landbouwverkeer.
  • Het sturen en geleiden van het verkeer en het informeren van reizigers (verkeersmanagement), bij het weggedeelte Ten Boer-Ruischerbrug-Ruischerwaard-Oostelijke Ringweg, in relatie met de Driebondsweg.
  • Voorzieningen op het gebied van het openbaar vervoer.

Planning

Als Provinciale Staten akkoord gaan met het voornemen van Gedeputeerde Staten, dan worden de maatregelen nog verder onderzocht en uitgewerkt. Naar verwachting is half 2013 duidelijk hoe de oplossingen er definitief uitzien.