Kleine kans op overlast door paasvuren dit jaar

Tijdens het komende paasweekeinde worden op verschillende plaatsen in Nederland en Duitsland weer paasvuren aangestoken. De vuren zouden voor overlast kunnen zorgen in de vorm van luchtverontreiniging zoals rook, stof en stank. Afhankelijk van het weer is de geur van paasvuren in Noord-Nederland waarneembaar. Vooral bij oostenwind en droog weer kan er overlast ontstaan. Dit weekend wordt er geen oostenwind voorspeld. We verwachten daarom niet of nauwelijks overlast door paasvuren.

Tijdens het komende paasweekeinde worden op verschillende plaatsen in Nederland en Duitsland weer paasvuren aangestoken. De vuren zouden voor overlast kunnen zorgen in de vorm van luchtverontreiniging zoals rook, stof en stank. Afhankelijk van het weer is de geur van paasvuren in Noord-Nederland waarneembaar. Vooral bij oostenwind en droog weer kan er overlast ontstaan. Dit weekend wordt er geen oostenwind voorspeld. We verwachten daarom niet of nauwelijks overlast door paasvuren.

Klachten

Een aantal jaren geleden kwamen er rond Pasen vele meldingen en klachten bij de Milieuklachtendienst van de provincie Groningen binnen van bezorgde mensen die niet konden slapen en/of dachten dat er ergens brand was. Vorig jaar was er echter niet of nauwelijks sprake van klachten.

Klachtendienst

Heeft u toch klachten of wilt u meer informatie, bel dan met de Milieuklachtendienst van de provincie Groningen. De klachtendienst is bereikbaar op 050 - 318 00 00. U kunt ook het digitale klachtenformulier invullen.

Meer informatie

Informatie over luchtkwaliteit (voornamelijk fijn stof) vindt u op de websites van de luchtkwaliteitsmeetnetten in Nederland en Niedersachsen:

Op de laatste twee sites kunt u online bekijken of er in uw omgeving sprake is van verhoogde luchtverontreiniging (hogere concentratie van fijn stof in de lucht).