'Kijk op krimp': Hoe gaan we om met bevolkingsdaling?

Het 'CONCEPT Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling - Kijk op krimp' beschrijft hoe provincie en krimpregio's samen werken aan een positief toekomstperspectief van gemeente De Marne, regio Eemsdelta en Oost-Groningen. Hoe gaan we om met bevolkingsdaling? Daarbij wordt gekozen voor een actieve benadering. Wat kunnen we doen en wat is er nodig om de kwaliteit van het leven in deze regio's hoog te houden? En wat zijn de kansen die we kunnen creëren?

Het 'CONCEPT Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling - Kijk op krimp' beschrijft hoe provincie en krimpregio's samen werken aan een positief toekomstperspectief van gemeente De Marne, regio Eemsdelta en Oost-Groningen. Hoe gaan we om met bevolkingsdaling? Daarbij wordt gekozen voor een actieve benadering. Wat kunnen we doen en wat is er nodig om de kwaliteit van het leven in deze regio's hoog te houden? Wat zijn de kansen die we juist nu voor en samen met deze gebieden kunnen creëren?

26 acties

Het CONCEPT Actieplan bevat 26 acties, onderverdeeld in zes categorieën: Communicatie en bewustwording, Regionale Woon- en Leefbaarheidsplannen, Experimenten, Strategische samenwerking, Kennis- en visieontwikkeling, Sociaal- economische vitalisering. Een aantal van deze 26 acties is al in voorbereiding of in uitvoering.

Voor en door de provincie

Dit CONCEPT Actieplan 'Kijk op krimp' is gedurende de afgelopen maanden besproken met gemeenten, maatschappelijke instellingen en voorzieningen in de krimpregio's. De drie krimpregio's kunnen tot het najaar nog reageren en ook nieuwe acties aandragen.

Financiering

Om de leefkwaliteit in de krimpregio's te realiseren heeft de provincie de Reserve Leefbaarheid krimpgebieden in het leven geroepen. Provinciale Staten hebben het huidige bedrag van 2 miljoen per jaar voor de periode van 2011 t/m 2013 verhoogd een extra 1 miljoen per jaar. Ook het ISV-budget (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) van 15 miljoen wordt ingezet in de krimpgebieden. De rijksoverheid draagt bij met een maatstaf krimp in het gemeentenfonds en met 31 miljoen van WWI (Wonen, Wijken, Integratie), waarvan vermoedelijk 16 miljoen naar Groningen komt.

Meer informatie

In het dossier 'Krimp' vindt u meer informatie over bevolkingsdaling. Hier kunt u ook het 'CONCEPT Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling' downloaden.