Kiekendiefprovincie

Vrijdag werd Nederland wakker met het nieuws dat de steppekiekendief voor het eerst in West-Europa gebroed heeft, en wel op een boerenakker in Noordoost-Groningen. Ik was al een tijdje op de hoogte van dit bijzondere fenomeen.

 

Vrijdag werd Nederland wakker met het nieuws dat de steppekiekendief voor het eerst in West-Europa gebroed heeft, en wel op een boerenakker in Noordoost-Groningen.

Ik was al een tijdje op de hoogte van dit bijzondere fenomeen. Onder strikte geheimhouding had Ben Koks van de Werkgroep Grauwe Kiekendief me een aantal weken geleden verteld dat deze bijzondere nieuwe soort met succes vier gezonde kuikens zag uitvliegen in een gerstveld ergens in de mooie Groninger akkers.

Het dichtstbij gelegen broedpaar zit in Finland en naar ik me heb laten vertellen doet de soort het wereldwijd niet erg goed. Dankzij een goede samenwerking tussen landbouwers, vrijwilligers en de Werkgroep Grauwe Kiekendief kon het prille paar tijdig worden gelokaliseerd en werden er passende maatregelen genomen om het nest tegen weer, wind en roofdieren te beschermen.
Het is niet de eerste soort kiekendief die zich in onze provincie vestigt. Sinds 1990 zijn ook de blauwe, grauwe en bruine kiekendief thuis in Groningen. Als provincie willen we de komende jaren stappen gaan zetten om een landbouw te ontwikkelen waarin regelmatige broeden van de verschillende soorten kiekendieven normaal zal zijn.

Natuurinclusieve landbouw noemen we dat, duurzame landbouw die de basis vormt van een veerkrachtig voedselsysteem, waarbij  natuur en biodiversiteit een belangrijke rol spelen. We willen dit in Groningen vanuit de praktijk benaderen. Samen met betrokken partijen uit de landbouw, natuur en wetenschap gaan we hier invulling aan geven, door bijvoorbeeld te werken aan schoon water en natuurlijke bestrijding van ziekte.

Voor nu wil ik de mensen die gepassioneerd zijn bezig geweest met het succesvol beschermen van deze allereerste steppekiekendief van harte feliciteren. Hopelijk zorgt de inzet voor natuurinclusieve landbouw in de toekomst voor nog meer nieuwe bijzondere akkervogels in onze provincie!